Саопштење за медије

ОДРЖАНО ДЕСЕТО ЈУБИЛАРНО СТУДЕНТСКО ТАКМИЧЕЊЕ ЗА НАЈЕКОИНОВАТИВНИЈИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОД ЕКОТРОФЕЛИЈА СРБИЈА 2022 БЕОГРАД – У организацији Удружења прехрамбених технолога Србије 24. јуна 2022. године је у Научно-технолошком парку Београд одржано јубиларнодесето национално студентско такмичење у креирању еко-иновативних прехрамбених производа – Ецотропхелиа Србија 2022. На такмичењу је учествовало шест тимова студената са три универзитета, већег броја факултета и академија струковних студија.

Прочитај више »

Обавештење

Академије струковних студија Београд , ушла је у процедуру добијања  акредитације за  следеће мастер  студијске програме: Мастер студијски програм Пословна економија у туризму; одсек Висока туристичка школа Струковна мастер медицинска сестра-5 модула, одсек Висока здравствена школа Струковни мастер физиотерапеут – Спортска рехабилитација, одсек Висока здравствена школа Мастер студијски програм Менаџмент у угоститељству, одсек Висока хотелијерска

Прочитај више »

Решење о увиду јавности у Извештај

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању предавача за ужу научну област Информатика и рачунарство, са пуним радним временом, на одређено време од пет година, један извршилац у Одсеку Висока туристичка школа број 01-595 од 21.06.2022. године. Решење

Прочитај више »

Решење о увиду јавности у Извештај

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима број: 01-603 од 21.06.2022. године за утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању наставник вештина за научну област Медицина, ужа област Терапеутска рехабилитација са пуним радним временом, на одређено време од пет година – један извршилац , у Академији

Прочитај више »

Решење о увиду јавности у Извештај

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима број: 01-588 од 15.06.2022. године за утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању наставник вештина за научну област Медицина, ужа област Лабораторијска технологија и инжењерство са пуним радним временом, на одређено време од пет година – један извршилац ,

Прочитај више »

Важно обавештење – Специјалистичке студије

Одлуком Наставно стручног већа Академије број 06-14/10 студентима специјалистичких студија којима је остао само специјалистички рад одобрава се стицање статуса студента специјалистичких студија, те се специјалистичке студије на свим одсецима могу завршити до краја календарске 2022. године.

Прочитај више »

Одлука

Утврђује се потреба за расписивањем конкурса за избор у звање и заснивање радног односа наставника у звању предавача за научну област Рачунарске науке, ужа научна област Информатика и рачунарство, на одређено време од 5 година, са пуним радним временом.

Прочитај више »

Прелиминарна ранг листа студената: ЕРАЗМУС+ конкурс за мобилност студената

Објављена је прелиминарна ранг листа студената који су се пријавили на Конкурс за мобилност студената у оквиру ЕРАЗМУС+ програма КА131 у сврху студирања на високошколским установама у програмским земљама, који је објављен 6. маја 2022. године.

Прочитај више »