Упис на мастер струковне студије

Одсек Висока здравствена школа има пет акредитованих студијских програма мастер струковних студија:

 1. Струковни Мастер медицинска сестра – са 5 модула
  • Модул Клиничка нега са 24 акредитованих места за упис у прву годину студија
  • Модул Анестезија и реанимација са 20 акредитованих места за упис у прву годину студија
  • Модул Инструментирање у операционој сали са 12 акредитованих места за упис у прву годину студија
  • Модул Јавно здравље са 12 акредитованих места за упис у прву годину студија
  • Модул Методика наставе са 12 акредитованих места за упис у прву годину студија
 2. Струковни Мастер санитарно-еколошки инжењер – Санитарно инжењерство са 80 акредитованих места за упис у прву годину студија
 3. Струковни Мастер физиотерапеут – Терапеутска рехабилитација са 28 акредитованих места за упис у прву годину студија
 4. Струковни Мастер радни терапеут – Терапеутска рехабилитација са 15 акредитованих места за упис у прву годину студија
 5. Струковни Мастер физиотерапеут – Спортска рехабилитација са 45 акредитованих места за упис у прву годину студија

Услови уписа на мастер струковне студије на одсеку Висока здравствена школа?

 1. Мастер струковне студије – Струковни Мастер медицинска сестра: одговарајуhе високо образовање од најмање 180 ЕСПБ, завршене основне струковне студије – струковна медицинска сестра, струковна медицинска сестра-бабица и струковна медицинска сестра-васпитач.
 2. Мастер струковне студије – Струковни Мастер санитарно-еколошки инжењер: одговарајуhе високо образовање од најмање 180 ЕСПБ, завршене основне струковне студије – струковни санитарно еколошки инжењер.
 3. Мастер струковне студије – Струковни Mастер физиотерапеут: одговарајуће високо образовање од најмање 180 ЕСПБ, завршене основне струковне студије – струковни физиотерапеут.
 4. Мастер струковне студије – Струковни Mастер радни терапеут: одговарајуhе високо образовање од најмање 180 ЕСПБ, завршене основне струковне студије – струковни радни терапеут.

Рангирање

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на мастер струковне студије је ycпex кандидата постигнут на основним струковним студијама.

Документа потребна за пријаву на конкурс

 • Пријава на Конкурс (добија се у Одсеку)
 • Фотокопија дипломе о завршеним основним струковним студијама или фотокопија уверења о дипломирању
 • За студенте који су дипломирали по Закону о вишој школи и фотокопија потврде о изједначавању стручног назива.
 • Фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • Фотокопија уверења о држављанству
 • Уплата за упис на рачун Одсека, на име обраде документације и рангирања за упис на мастер студије
  • Прималац: Академија струковних студија Београд,
  • Булевар Зорана Ђинђића 152а,
  • Жиро рачун школе 840-2115666-34, са позивом на број S56

Приликом пријаве на Конкурс предати оригиналну уплатницу.

* За добијање потврде о изједначавању стручног назива потребно је доставити:

 • Захтев који се добија у просторијама Академије;
 • Фотокопију дипломе о завршеном вишем образовању;
 • Уплатницу на 10 000,00 динара на Жиро рачун школе 840-2115666-34, са позивом на број S56.

Заинтересовани кандидати за упис на мастер студије који су основне струковне студије завршили у иностранству потребно је да у Одсеку Висока здравствена школа предају документа за нострификацију дипломе ради наставка школовања.

Документа потребна за нострификацију дипломе:

 • Диплому и додатак дипломи –оригинал и два оверена превода;
 • Наставни план и програм са књигама предмета –оригинал и два оверена превода;
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Уверење о држављанству;
 • Уплату према важећем ценовнику на дан уписа на студије на број рачуна 840-2115666-34, са позивом на број S56.

УПИС на мастер струковне студије у школској 2024/25. години

Акадмија струковних студија Београд, Одсек Висока туристичка школа школа уписује 50 студената на акредитоване студије другог степена – струковне мастер студије у трајању од 2 године и остварених 120 ЕСПБ, за школску 2023/24. годину.

УСЛОВИ:

Одговарајуће високо образовање од најмање 180 ЕСПБ, завршене основне струковне студије.

ОСНОВ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на мастер струковне студије је успех кандидата постигнут на основним струковним студијама.

Школарина износи 120.000,00 динара и може се платити у 6 месечних рата.

Термини за упис у прву годину мастер струковних студија за школску 2024/2025. годину.

Календар уписа ће бити благовремено објављен.

ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА

Висока хотелијерска школа је најстарија и најпознатија државна високошколска установа која својим студентима нуди савремено и практично усмерено образовање из области угоститељског менаџмента. Имамо три акредитована студијска програма основних струковних студија: Хотелијерство, Ресторатерство, Гастрономија као и програм мастер струковних студија Менаџмент у угоститељству. Акредитовали смо и дуални модел студија за сва три програма основних струковних студија. Висока хотелијерска школа послује у саставу Академије струковних студија Београд.

О Школи

Настава се одвија у савремено опремљеној згради у Кошутњаку, у заштићеном зеленом појасу Београда. Нашим студентима на располагању стоје специјализовани кабинети за гастрономију, рецепцијско пословање,

 

ДОЂИ У ОБИЛАЗАК ВИСОКЕ ХОТЕЛИЈЕРСКЕ ШКОЛЕ!

Одсек Висока хотелијерска школа организује манифестацију ‚‚Отворена врата“ намењену првенствено ученицима средњих стручних школа и гимназија. Заинтересовани ученици имаће могућност да директно са професорима и колегама из стручних служби поразговарају и добију важне информације о начину полагања пријемног испита и процедурама уписа, специфичностима студијских програма, стручној пракси, могућностима за наставак школовања на струковним мастерима, могућностима студентске мобилности током студирања…

ЗАКАЖИ САДА

 
 

ПОСЕТИ НАС И ОНЛАЈН

Поред посете просторијама школе, објављујемо и термине у којима ће се, преко апликације Зум, одржавати онлајн отворена врата, за све оне који нису у могућности да дођу (или су били, а заборавили су нешто да питају).
Заинтересовани за упис могу се пријавити путем имејл адресе upis@vhs.edu.rs а након пријаве ће добити све неопходне параметре за приступ. У мејлу обавезно наведите за који термин се пријављујете.

ИЗАБЕРИ ТЕРМИН

 

МАСТЕР СТУДИЈЕ:

Мастер студије (после завршених основних струковних студија)
Менаџмент у угоститељству
Погледај програме

Менаџмент у угоститељству
МЕНАЏМЕНТ У УГОСТИТЕЉСТВУ

Пратећи превасходно потребе привреде, креирали смо програм мастер струковних студија – Менаџмент у угоститељству. На овај програм могу да се упишу сви кандидати који су

Прочитај Више 

ПОСЕТИТЕ НАС

Уколико на интернету нисте пронашли довољно информација, или не можете да процените које су информације праве, позивамо вас да нас посетите.

Контакт:

Онлајн састанак сваког другог четвртка у 17 часова почевши од 22. фебруара 2024. Детаљније прочитајте овде.  Пријавите се путем мејла upis@vhs.edu.rs

Отворена врата за заказане посте школи, сваког другог четвртка у 11 часова почевши од 29. фебруара 2024. Детаљније прочитајте овдеЗакажите путем мејла upis@vhs.edu.rs

Адреса:
Кнеза Вишеслава 70, Кошутњак. Погледајте како доћи до школе

 Телефон

+381 66 802-48-15

 Email

upis@vhs.edu.rs