Одсек Висока здравствена школа је отпочео са радом 1958. године у Београду као Виша медицинска школа основана Одлуком Народне скупштине Народне Републике Србије. Као Висока здравствена школа струковних студија у Београду прва је висока струковна школа у пољу медицинских наука у Србији, која је 2007. године добила акредитацију и дозволу за рад са 8 студијских програма основних струковних студија. Од 2010. године акредитовано је и 12 студијских програма специјалистичких струковних студија.

Данас се у Одсеку Висока здравствена школа реализује настава на акредитованих 11 студијских програма основних струковних студија и 4 студијска програма мастер струковних студија. Школу тренутно похађа 3000 активних студената.

У више од шездесет година непрекидног трајања и рада Школу је завршило преко 35000 студената-здравствених радника, који су нашли своје место у професији и струци. За овим кадровима постоји стална потреба, што доказује број заинтересованих кандидата за упис, који је увек три пута већи од броја одобреног дозволом за рад. Школа је носилац многобројних награда и признања.

С обзиром на посебну делатност Одсека Висока здравствена школа-образовање кадрова за професију здравственог радника у здравственом систему Србије и на основу броја студијских програма у оквиру Одсека, Одсек ће дати водећи допринос у остваривању заједничких циљева Академије струковних студија Београд.

Одсек Висока здравствена школа је 2018. године награђен признањем Златни знак од стране Савеза удружења здравствених радника Републике Србије.

Акредитовани студијски програми ван седишта Установе

  1. Струковна медицинска сестра (ван седишта Установе) – за упис 45 студената у прву годину студија, а предвиђено је да се настава реализује у одсеку Висока здравствена школа-организациона јединица Чачак, на адреси ул. Драгише Мишовић 63, 32000 Чачак – наставни план
  2. Струковни медицински радиолог (ван седишта Установе) – за упис 43 студената у прву годину студија, а предвиђено је да се настава реализује у одсеку Висока здравствена школа-организациона јединица Чачак, на адреси ул. Драгише Мишовић 63, 32000 Чачак – наставни план

Акредитовани студијски програми Основних струковних студија:

  • Струковна медицинска сестра
  • Струковни медицински радиолог

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ И ЛОКАЦИЈА

Одсек Висока здравствена школа - организациона јединица Чачак