Образовање у Одсеку Висока здравствена школа траје три школске године, односно шест семестара.

Акредитовани Студијски програми Основних струковних студија:

 1. Струковна медицинска сестра

 2. Струковна медицинска сестра - бабица
 3. Струковна медицинска сестра васпитач
 4. Струковни зубни протетичар
 5. Струковни козметичар естетичар
 6. Струковни медицински радиолог
 7. Струковни медицинско лабораторијски технолог
 8. Струковни нутрициониста дијететичар
 9. Струковни радни терапеут
 10. Струковни санитарно-еколошки инжењер,
 11. Струковни физиотерапеут

Детаљније информације о  студијским програмима можете прочитати на сајту одсека: vzs.assb.edu.rs

Образовање у Високој туристичкој школи струковних студија траје три школске године, односно шест семестара. На студијском програму постоје четири модула, с тим да су прве две године заједничке:

 • Модул 1 - Туризам
 • Модул 2 - Управљање у туризму
 • Модул 3 - Организатори путовања и туристичко вођење
 • Модул 4 - Хотелски менаџмент

Студијски програм примењује се од школске 2017/2018. године, а настао је изменом студијског програма из школске 2015/2016. године.

Дипломирани студенти стичу високо образовање и стручни назив СТРУКОВНИ ЕКОНОМИСТА и оспособљени су за рад и обављање сложенијих и стручних послова у туристичким и сродним предузећима и организацијама.

Детаљније информације о циљевима и задацима студијског програма можете прочитати на сајту одсека: vts.assb.edu.rs

Образовање у Високој хотелијерској школи струковних студија траје три школске године, односно шест семестара.

Акредитовани студијски програми су:

 • Хотелијерство
 • Ресторатерство
 • Гастрономија

Детаљније информације о циљевима и задацима студијског програма можете прочитати на сајту одсека: vhs.assb.edu.rs

Образовање у Високој здравственој школи струковних студија траје три школске године, односно шест семестара.

Акредитовани Студијски програми Основних струковних студија:

 1. Струковна медицинска сестра
 2. Струковна медицинска сестра-бабица
 3. Струковни санитарно еколошки инжењер
 4. Струковни медицински радиолог
 5. Струковни физиотерапеут
 6. Струковни радни терапеут
 7. Струковни нутрициониста дијететичар
 8. Струковни медицинско-лабораторијски технолог
 9. Струковни козметичар естетичар
 10. Струковна медицинска сестра-васпитач
 11. Струковни зубни протетичар

Детаљније информације о  студијским програмима можете прочитати на сајту одсека: vzs.assb.edu.rs

Образовање у Високој туристичкој школи струковних студија траје три школске године, односно шест семестара. На студијском програму постоје четири модула, с тим да су прве две године заједничке:

 • Модул 1 - Туризам
 • Модул 2 - Управљање у туризму
 • Модул 3 - Организатори путовања и туристичко вођење
 • Модул 4 - Хотелски менаџмент

Студијски програм примењује се од школске 2017/2018. године, а настао је изменом студијског програма из школске 2015/2016. године.

Дипломирани студенти стичу високо образовање и стручни назив СТРУКОВНИ ЕКОНОМИСТА и оспособљени су за рад и обављање сложенијих и стручних послова у туристичким и сродним предузећима и организацијама.

Детаљније информације о циљевима и задацима студијског програма можете прочитати на сајту одсека: vts.assb.edu.rs

Образовање у Високој хотелијерској школи струковних студија траје три школске године, односно шест семестара.

Акредитовани студијски програми су:

 • Хотелијерство
 • Ресторатерство
 • Гастрономија

Детаљније информације о циљевима и задацима студијског програма можете прочитати на сајту одсека: vhs.assb.edu.rs