Образовање у Одсеку Висока здравствена школа траје три школске године, односно шест семестара.

Акредитовани Студијски програми Основних струковних студија:

 1. Струковна медицинска сестра

 2. Струковна медицинска сестра - бабица

 3. Струковна медицинска сестра - васпитач

 4. Струковни зубни протетичар

 5. Струковни козметичар естетичар

 6. Струковни медицински радиолог

 7. Струковни медицинско-лабораторијски технолог

 8. Струковни нутрициониста дијететичар

 9. Струковни радни терапеут

 10. Струковни санитарно-еколошки инжењер

 11. Струковни физиотерапеут

Детаљније информације о  студијским програмима можете прочитати на сајту одсека: vzs.assb.edu.rs

Образовање у Високој туристичкој школи струковних студија траје три школске године, односно шест семестара. На студијском програму постоје четири модула, с тим да су прве две године заједничке:

 • Модул 1 - Туризам
 • Модул 2 - Управљање у туризму
 • Модул 3 - Организатори путовања и туристичко вођење
 • Модул 4 - Хотелски менаџмент

Студијски програм примењује се од школске 2017/2018. године, а настао је изменом студијског програма из школске 2015/2016. године.

Дипломирани студенти стичу високо образовање и стручни назив СТРУКОВНИ ЕКОНОМИСТА и оспособљени су за рад и обављање сложенијих и стручних послова у туристичким и сродним предузећима и организацијама.

Детаљније информације о циљевима и задацима студијског програма можете прочитати на сајту одсека: vts.assb.edu.rs

Образовање у Високој хотелијерској школи струковних студија траје три школске године, односно шест семестара.

Акредитовани студијски програми су:

 • Хотелијерство
 • Ресторатерство
 • Гастрономија

Детаљније информације о циљевима и задацима студијског програма можете прочитати на сајту одсека: vhs.assb.edu.rs

Образовање у Високој здравственој школи струковних студија траје три школске године, односно шест семестара.

Акредитовани Студијски програми Основних струковних студија:

 1. Струковна медицинска сестра
 2. Струковна медицинска сестра-бабица
 3. Струковни санитарно еколошки инжењер
 4. Струковни медицински радиолог
 5. Струковни физиотерапеут
 6. Струковни радни терапеут
 7. Струковни нутрициониста дијететичар
 8. Струковни медицинско-лабораторијски технолог
 9. Струковни козметичар естетичар
 10. Струковна медицинска сестра-васпитач
 11. Струковни зубни протетичар

Детаљније информације о  студијским програмима можете прочитати на сајту одсека: vzs.assb.edu.rs

Образовање у Високој туристичкој школи струковних студија траје три школске године, односно шест семестара. На студијском програму постоје четири модула, с тим да су прве две године заједничке:

 • Модул 1 - Туризам
 • Модул 2 - Управљање у туризму
 • Модул 3 - Организатори путовања и туристичко вођење
 • Модул 4 - Хотелски менаџмент

Студијски програм примењује се од школске 2017/2018. године, а настао је изменом студијског програма из школске 2015/2016. године.

Дипломирани студенти стичу високо образовање и стручни назив СТРУКОВНИ ЕКОНОМИСТА и оспособљени су за рад и обављање сложенијих и стручних послова у туристичким и сродним предузећима и организацијама.

Детаљније информације о циљевима и задацима студијског програма можете прочитати на сајту одсека: vts.assb.edu.rs

Образовање у Високој хотелијерској школи струковних студија траје три школске године, односно шест семестара.

Акредитовани студијски програми су:

 • Хотелијерство
 • Ресторатерство
 • Гастрономија

Детаљније информације о циљевима и задацима студијског програма можете прочитати на сајту одсека: vhs.assb.edu.rs