Акредитовани Студијски програми Мастер струковних студија:

 1. Струковни мастер медицинска сестра
 2. Струковни мастер медицинска сестра - Модул Јавно здравље
 3. Струковни мастер медицинска сестра - Модул Анестезија и реанимација
 4. Струковни мастер медицинска сестра - Модул Инструментирање у операционој сали
 5. Струковни мастер медицинска сестра - Модул Клиничка нега
 6. Струковни мастер медицинска сестра - Модул Методика наставе
 7. Струковни мастер радни терапеут-терапеутска рехабилитација
 8. Струковни мастер санитарно-еколошки инжењер - санитарно инжењерство
 9. Струковни мастер физиотерапеут - Спортска рехабилитација
 10. Струковни мастер физиотерапеут - терапеутска рехабилитација

Детаљније информације о  студијским програмима можете прочитати на сајту одсека: vzs.assb.edu.rs

Акредитовани Студијски програми Мастер струковних студија:

 1. Пословна економија и туризам

Детаљније информације о  студијским програмима можете прочитати на сајту одсека: vts.assb.edu.rs

Акредитовани Студијски програми Мастер струковних студија:

 1. Менаџмент у угоститељству

Детаљније информације о  студијским програмима можете прочитати на сајту одсека: vhs.assb.edu.rs

Акредитовани Студијски програми Мастер струковних студија:

 1. Струковни мастер радни терапеут – терапеутска рехабилитација
 2. Структурни мастер физиотерапеут – терапеутска рехабилитација
 3. Струковни мастер санитарно – еколошки инжењер – санитарно инжењерство

Детаљније информације о  студијским програмима можете прочитати на сајту одсека: vzs.assb.edu.rs