Акредитовани Студијски програми Мастер струковних студија:

 1. Струковни мастер медицинска сестра – са 5 Модула
  • Модул Клиничка нега
  • Модул Анестезија и реанимација
  • Модул Инструментирање у операционој сали
  • Модул Јавно здравље
  • Модул Методика наставе
 2. Струковни мастер радни терапеут – Терапеутска рехабилитација
 3. Струковни мастер санитарно-еколошки инжењер – Санитарно инжењерство
 4. Струковни мастер физиотерапеут – Спортска рехабилитација
 5. Струковни мастер физиотерапеут – Терапеутска рехабилитација

Детаљније информације о  студијским програмима можете прочитати на сајту одсека: vzs.assb.edu.rs

Акредитовани Студијски програми Мастер струковних студија:

 1. Пословна економија и туризам

Детаљније информације о  студијским програмима можете прочитати на сајту одсека: vts.assb.edu.rs

Акредитовани Студијски програми Мастер струковних студија:

 1. Менаџмент у угоститељству

Детаљније информације о  студијским програмима можете прочитати на сајту одсека: vhs.assb.edu.rs

Акредитовани Студијски програми Мастер струковних студија:

 1. Струковни мастер радни терапеут – терапеутска рехабилитација
 2. Структурни мастер физиотерапеут – терапеутска рехабилитација
 3. Струковни мастер санитарно – еколошки инжењер – санитарно инжењерство

Детаљније информације о  студијским програмима можете прочитати на сајту одсека: vzs.assb.edu.rs