Различитост, једнакост и инклузија у Erasmus+ Програму

Међу приоритетима Erasmus+ Програма јесте обезбеђивање једнаких могуц́ности и приступа широком спектру учесника, уклањање физичких и друштвених баријера, унапређивање инклузије, диверзитета и правичности у свим својим активностима.

Пратећи начела дефинисана у E+ Повељи за високо образовање, Статуту и правним актима Академије струковних студија Београд, студенти имају право на квалитетно образовање и непристрасан третман без обзира на годиште, способности, пол, расу, веру или  социјални статус.

Национална агенција, Фондација Темпус, дефинисала је циљне групе особа ради омогућавања њиховог значајнијег укључивања у пројекте Erasmus+ програма. https://erasmusplus.rs/inkluzija-u-programu-erazmus-plus/

Информације о критеријумима прихватљивости и потребној документацији за остваривање права на увећање стипендије за рањиве друштвене групе и студенте са смањеним могућностима по основу пројеката мобилности одобрених по годинама, наведене су на сајту Фондације Темпус: https://erasmusplus.rs/erazmus-program/ciljne-grupe-za-inkluziju-u-okviru-erazmus-plus-programa/

Изјаву о припадности циљним групама за инклузију можете преузети ОВДЕ

На основу достављене докуметације студентима на дугорочним мобилностима могу бити одобрена додатна средства од 250ЕУР на месечни износ стипендије, као и додатних 100ЕУР за краткорочне мобилности у трајању од 5 до 14 дана, тј. 150ЕУР за краткорочне мобилности у трајању од 15 до 30 дана.

Студент или запослени са посебним потребама, може остварити право на надокнаду прихватљивих стварних трошкова насталих током мобилности (прилагођен смештај, помоћ приликом путовања, медицинска нега, помоћна опрема, адаптација учила, особа у пратњи и друго), подношењем додатне докуметације на erasmus@assb.edu.rs