Савет Академије

Председник Савета

др Георги Генов

Представници оснивача

 • Проф. др Дејан Филиповић

 • др Златко Ланговић

 • др Мирослав Кнежевић

 • др Обрен Дрљевић

 • др сци. мед. Ненад Новаковић

 • др Љубиша Антонијевић

Представници наставног особља - одсек Висока здравствена школа

 • др Мирослав Мишић

 • спец. др мед. Светлана Стојановић

 • Горан Стојановић (заменик председника Савета)

Представници наставног особља - одсек Висока туристичка школа

 • др Георги Генов

 • Мсц Владимир Павковић

Представници наставног особља - одсек Висока хотелијерска школа

 • др Милан Вујић

 • др Иван Милошевић

Представници ненаставног особља - одсек Висока здравствена школа

 • Наташа Зарић

Представници ненаставног особља - одсек Висока туристичка школа

 • Љубисав Маличевић

Представници ненаставног особља - одсек Висока хотелијерска школа

 • Снежана Бошковић

Представници студената - одсек Висока здравствена школа

 • Лазар Петковић

Представници студената - одсек Висока туристичка школа

 • Теодора Илић

Представници студената - одсек Висока хотелијерска школа

 • Мина Бокор