Представници оснивача

 •  др Марија Здравковић
 •  др Љубиша Антонијевић
 •  др Драган Ерић
 •  др Дарко Лакетић
 •  Проф. др Јелена Радовић Стојановић
 •  Срђан Јанковић

Представници наставног особља – одсек Висока здравствена школа

 •  др Драгана Драгаш Миловановић
 •  др Драгана Кљајић
 •  Гордана Антић

Представници наставног особља – одсек Висока туристичка школа

 •  др Емилија Липовшек
 •  др Горан Јевић

Представници наставног особља – одсек Висока хотелијерска школа

 •  др Георги Генов
 •  др Милан Вујић

Представници ненаставног особља – одсек Висока здравствена школа

 •  Јелена Добрић

Представници ненаставног особља – одсек Висока туристичка школа

 •  Љубисав Маличевић

Представници ненаставног особља – одсек Висока хотелијерска школа

 •  Душанка Паспаљ

Представници студената – одсек Висока здравствена школа

 •  Лазар Петковић

Представници студената – одсек Висока туристичка школа

 •  Алекса Пејчиновић

Представници студената – одсек Висока хотелијерска школа

 •  Огњен Петровић