ОДСЕК ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА
школска 2024/2025. година

Редни

број

Опис

Износ

Валута

1.

Школарина по Закону о Високом образовању – 60 ЕСПБ

90000.00

РСД

2.

Цена ЕСПБ бода

1500.00

РСД

3.

Школарина по ЗВО Струковни зубни протетичар – 60 ЕСПБ

130.000,00

РСД

4.

Цена ЕСПБ бода – Струковни зубни протетичар

2166,67

РСД

5.

Школарина по ЗВО Струковни козметичар естетичар – 60 ЕСПБ

100.000,00

РСД

6.

Цена ЕСПБ бода Струковни козметичар естетичaр

1666,67

РСД

7.

Цена бода за Специјалистичке струковне студије

2.166,67

РСД

8.

Школарина за Мастер струковне студије – 60 ЕСПБ

140.000,00

РСД

9.

Цена ЕСПБ бода – Мастер струковне студије

2333,33

РСД

10.

Квалификациони испит

7000.00

РСД

11.

Пријава за конкурс – Мастер струковне студије

7000.00

РСД

12.

Пријава испита

1200.00

РСД

13.

Пријава испита после рока

2000.00

РСД

14.

Пријава испита за ванредни испитни рок

1200.00

РСД

15.

Комисијски испит на захтев студента

4000.00

РСД

16.

Уверење о положеним испитима

3000.00

РСД

17.

Уверење са Наставним планом и програмом

5000.00

РСД

18.

Уверење о дипломирању

3000.00

РСД

19.

Дипломски испит по ЗВШ

5000.00

РСД

20.

Накнада за издавање дипломе и додатка дипломе

7000.00

РСД

21.

Накнада за убрзано издавање дипломе

3000.00

РСД

22.

Накнада за корекцију дипломе

7000.00

РСД

23.

Издавање дупликата дипломе

7000.00

РСД

24.

Накнада за израду додатка дипломе

4000.00

РСД

25.

Накнада за корекцију додатка дипломе

2000.00

РСД

26.

Накнада за промену изборног предмета

2000.00

РСД

27.

Издавање потврда на лични захтев

5000.00

РСД

28.

Накнадно издавање шифре за електронски индекс

1000.00

РСД

29.

Издавање потврде о стручној пракси

5000.00

РСД

30.

Издавање дупликата индекса

5000.00

РСД

31.

Издавање докумената на реверс

1000.00

РСД

32.

Издавање документа о току студија

500.00

РСД

33.

Признавање испита са друге школе или студијског програма (цена по испиту)

2000.00

РСД

34.

Административни трошкови уписа године

1000.00

РСД

35.

Административни трошкови уписа године после рока

2000.00

РСД

36.

Административни трошкови овере године

2000.00

РСД

37.

Административни трошкови овере године после рока

4000.00

РСД

38.

Чланарина за СКАС при упису године

100.00

РСД

39.

Обнова апсолвентског стажа

15000.00

РСД

40.

Потврда о признавању стручног назива

10000.00

РСД

41.

Накнада за припремну наставу

15000.00

РСД

42.

Потврда о положеном класификационом испиту

2000.00

РСД

43.

Исписивање из Школе

3000.00

РСД

44.

Нострификација иностране дипломе

40000.00

РСД

45.

Захтев за упис без полагања пријемног испита

3000.00

РСД

48.

Школарина за студенте стране држављанине

1500.00

EUR

49.

Цена ЕСПБ бода за стране држављане

25.00

EUR

50.

Обнова апсолвентског стажа за стране држављане

200.00

EUR

51.

Школарина за Мастер струковне студије – стране држављане

2000.00

EUR

52.

Цена ЕСПБ бода за Мастер струковне студије – стране држављане

33.00

EUR

53.

Промена испитивача на захтев студента

4000.00

РСД

54.

Поништавање положеног испита на захтев студента

4000.00

РСД

55.

Подношење приговора на ранг листу за упис у прву или наредне године студија

2000.00

РСД

ШКОЛАРИНА:

Основне струковне студије:

 1. Струковна медицинска сестра – 90 000, 00 динара
 2. Струковна медицинска сестра-бабица – 90 000, 00 динара
 3. Струковни санитарно-еколошки инжењер – 90 000, 00 динара
 4. Струковни медицински радиолог – 90 000, 00 динара
 5. Струковни физиотерапеут – 90 000, 00 динара
 6. Струковни радни терапеут – 90 000, 00 динара
 7. Струковни нутрициониста дијететичар – 90 000, 00 динара
 8. Струковни медицинско-лабораторијски технолог – 90 000, 00 динара
 9. Струковни козметичар естетичар – 100 000, 00 динара
 10. Струковна медицинска сестра-васпитач – 90 000, 00 динара
 11. Струковни зубни протетичар – 130 000,00 динара

Мастер струковне студије:

 1. Струковни мастер медицинска сестра – 140 000, 00 динара
 2. Струковни мастер санитарно- еколошки инжењер – Санитарно инжењерство – 140 000, 00 динара
 3. Струковни мастер физиотерапеут – Терапеутска рехабилитација – 140 000, 00 динара
 4. Струковни мастер физиотерапеут – Спортска рехабилитација -140 000, 00 динара
 5. Струковни мастер радни терапеут – 140 000, 00 динара

ОДСЕК ВИСОКА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
школска 2024/2025. година

1. ШКОЛАРИНА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СЕ УПИСУЈУ НА ТЕРЕТ БУЏЕТА НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЕКОНОМИЈА И ТУРИЗАМ (генерација уписана школске 2024/2025. године на I годину студија)

Трошкови уписа

3.500 динара

2. ШКОЛАРИНА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ А УПИСАНИ СУ НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЕКОНОМИЈА И ТУРИЗАМ (генерација уписана школске 2024/2025. године на I годину студија)

Трошкови уписа

3.500 динара

Први пут упис у прву годину основних студија  …………………………………………….75.000,00 динара.

      Школарина се може се уплатити једнократно, приликом уписа у зимски, односно у две рате при упису у зимски и летњи семестар, или у шест рата.

Прва рата приликом уписа у износу од

25.000 динара

Друга рата до 15. октобра 2024. године у износу од

10.000 динара

Трећа рата до 15. новембара 2024. године у износу од

10.000 динара

Четврта рата до 15. децембра 2024. године у износу од

10.000 динара

Пета рата до 15. јануара 2025. године у износу од

10.000 динара

Шеста рата до 15. фебруара 2025. године у износу од

10.000 динара

Дипломирани студенти  који настављају студије:

–     Упис  у  одређену  годину  основних  струковних студија – 1.250 динара по ЕСПБ боду из неположеног предмета.

Школарина се може се уплатити једнократно, приликом уписа или у шест рата и то:

Прва рата приликом уписа у износу од

30% укупне цене

Друга рата до 15. новембра 2024. године у износу од

14% укупне цене

Трећа рата до 15. децембра 2024. године у износу од

14% укупне цене

Четврта рата до 15. јануара 2025. године у износу од

14% укупне цене

Пета рата до 15. фебруара 2025. године у износу од

14% укупне цене

Шеста рата до 15. марта 2025. године у износу од

14% укупне цене

Студенти којима је истекао студијски програм, а који настављају студије:

–     Упис  у  одређену  годину  основних  струковних студија – 1.250 динара по ЕСПБ боду из неположеног предмета.

Школарина се може се уплатити једнократно, приликом уписа или у  шест рата и то:

Прва рата приликом уписа у износу од

30% укупне цене

Друга рата до 15. новембра 2024. године у износу од

14% укупне цене

Трећа рата до 15. децембра 2024. године у износу од

14% укупне цене

Четврта рата до 15. јануара 2025. године у износу од

14% укупне цене

Пета рата до 15. фебруара 2025. године у износу од

14% укупне цене

Шеста рата до 15. марта 2025. године у износу од

14% укупне цене

3. ШКОЛАРИНА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ А УПИСАНИ СУ НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПРЕ ШКОЛСКЕ 2007/2008

 –  Поновни упис у прву годину, другу и продужену годину студија        15.000 динара

4. ШКОЛАРИНА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ А УПИСАНИ СУ НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЕКОНОМИЈА И ТУРИЗАМ
(генерација уписана школске 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024 год.)

–  Поновни упис у прву годину основних студија по  ЕСПБ боду  пренетог предмета 1.250 динара

–  Поновни упис у другу годину основних студија по  ЕСПБ боду  пренетог предмета 1.250 динара

–  Први  пут  упис  у  наредну  годину  основних  студија сразмерно уписаном броју ЕСПБ бодова из пренетих и нових предмета  1.250 динара

Минималан број ЕСПБ бодова који студент може изабрати је 37 ЕСПБ, а максимално укупно  90 ЕСПБ

Школарина се може уплатити једнократно, приликом уписа, или у шест рата :

Прва рата приликом уписа у износу од

30% укупне цене

Друга рата до 15. новембра 2024. године у износу од

14% укупне цене

Трећа рата до 15. децембра 2024. године у износу од

14% укупне цене

Четврта рата до 15. јануара 2025. године у износу од

14% укупне цене

Пета рата до 15. фебруара 2025. године у износу од

14% укупне цене

Шеста рата до 15. марта 2025. године у износу од

14% укупне цене

5. ШКОЛАРИНА ЗА СТУДЕНТЕ НА ТЕРЕТ БУЏЕТА А УПИСАНИ СУ НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЕКОНОМИЈА И ТУРИЗАМ
(генерација уписана школске 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024 године)

        по  ЕСПБ боду  пренетог предмета 1.250 динара

6. ШКОЛАРИНА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ

 Трошкови  продужене године  након  истека треће године студија по  ЕСПБ боду  пренетог предмета 1.250 динара.

7. ТРОШКОВИ СТУДИЈА КОЈЕ ПЛАЋАЈУ СВИ СТУДЕНТИ

Полагање пријемног испита

7.000 динара

Пријава на конкурс – Мастер струковне студије

7.000 динара

Захтев за упис без полагања пријемног испита

3.000 динара

Административни трошкови уписа године (плаћају сви студенти)

1.000 динара

Трошкови овере године (плаћају сви студенти)

2.000 динара

Административни трошкови уписа године после рока

2.000 динара

Административни трошкови овере године после рока

4.000 динара

Чланарина за СКАС при упису године

100 динара

Пријава испита

1.200 динара

Пријава испита након утврђеног рока

2.000 динара

Пријава испита за ванредни испитни рок

1.200 динара

Пријава испита пред комисијом (после три неуспела полагања)

3.000 динара

Промена испитивача

4.000 динара

Промена предавача (наставне групе)

6.000 динара

Поништавање положеног испита на захтев студента

2.000 динара

Промена изборног предмета за први пут уписану годину могућа до 01.12.2024.

2.000 динара

Промена студијског програма

3.000 динара

Накнада за издавање дипломе и додатка дипломе

7.000 динара

Издавање дупликата дипломе

7.000 динара

Издавање дупликата додатка дипломе

4.000 динара

Накнада за убрзано издавање дипломе

3.000 динара

Издавање дупликата индекса

5.000 динара

Издавање решења о признатим испитима (по предмету)

2.000 динара

Издавање исписнице

3.000 динара

Административни трошкови завршног испита без уверења

7.000 динара

Административни трошкови завршног испита са израдом уверења

12.000 динара

Уверење о положеним испитима

3.000 динара

Уверење о дипломирању

3.000 динара

Потврда о признавању стручног назива

10.000 динара

Издавање докумената на реверс

 1.000 динара

Наставни план и програм на меморандуму установе

5.000 динара

Приговор на ранг листу за упис у прву годину студија

2.000 динара

Потврда о положеном класификационом испиту

2.000 динара

Издавање нестандардних уверења и потврда (на лични захтев студента)

3.000 динара

Накнадно издавање шифре за електронски индекс

1.000 динара

Контни план

200 динара

8. ШКОЛАРИНА ЗА СТУДЕНТЕ СТРАНЦЕ

Школарина за студенте страног држављанства износи 1.000 ЕУР (у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате) и плаћа се у целости на дан уписа.

Поновни упис у прву годину основних студија по  ЕСПБ боду  пренетог предмета 13,3 ЕУР

–  Поновни упис у другу годину основних студија по  ЕСПБ боду  пренетог предмета 13,3 ЕУР

–  Први  пут  упис  у  наредну  годину  основних  студија сразмерно уписаном броју ЕСПБ бодова из пренетих и нових предмета  13,3 ЕУР

Школарина за обнову године и упис наредне године студија се може уплатити једнократно, приликом уписа, или у четири рате :

Прва рата приликом уписа у износу од

25% укупне цене

Друга рата до 15. новембра 2024. године у износу од

25% укупне цене

Трећа рата до 15. децембра 2024. године у износу од

25% укупне цене

Четврта рата до 15. јануара 2025. године у износу од

25% укупне цене

9. ПРИЗНАЊЕ СТРАНЕ ШКОЛСКЕ ЈАВНЕ ИСПРАВЕ РАДИ НАСТАВКА ШКОЛОВАЊА

…………………………………………………………………………………………….60.000,00 дин.

10. ТРОШКОВИ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Школарина за Мастер струковне студије

120.000 динара

Поновни упис у прву годину студија по  ЕСПБ боду  пренетог предмета

2.000 динара

Трошкови одбране мастер рада

7.000 динара

Уверење о дипломирању

3.000 динара

Уверење о положеним испитима

3.000 динара

Штампање дипломе

7.000 динара

 Школарина се може се уплатити једнократно, приликом уписа или у шест рата и то: 

Прва рата приликом уписа у износу од

30% укупне цене

36.000 динара

Друга рата до 15. новембра 2024. године у износу од

14% укупне цене

16.800 динара

Трећа рата до 15. децембра 2024. године у износу од

14% укупне цене

16.800 динара

Четврта рата до 15. јануара 2025. године у износу од

14% укупне цене

16.800 динара

Пета рата до 15. фебруара 2025. године у износу од

14% укупне цене

16.800 динара

Шеста рата до 15. марта 2025. године у износу од

14% укупне цене

16.800 динара

11. ТРОШКОВИ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА СТУДЕНТЕ СТРАНЦЕ

Школарина за студенте страног држављанства износи 1.500 ЕУР (у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате) и плаћа се у целости на дан уписа или у шест рата и то:

Прва рата приликом уписа у износу од

30% укупне цене

Друга рата до 15. новембра 2024. године у износу од

14% укупне цене

Трећа рата до 15. децембра 2024. године у износу од

14% укупне цене

Четврта рата до 15. јануара 2025. године у износу од

14% укупне цене

Пета рата до 15. фебруара 2025. године у износу од

14% укупне цене

Шеста рата до 15. марта 2025. године у износу од

14% укупне цене

12. ТРОШКОВИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Трошкови одбране специјалистичког рада

7.000 динара

Уверење о дипломирању

3.000 динара

Уверење о положеним испитима

3.000 динара

Штампање дипломе

7.000 динара

Трошкови продужене године по ЕСПБ боду пренетог предмета

1.250,00 динара.

ОДСЕК  ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА
школска 2024/2025. година

1. Школарина  за  основне струковне студије  (60 ЕСПБ)

Студијски програми

Накнада за држављане

РС У Рсд

Цена 1 ЕСПБ бода

 

Накнада за стране

држављане у еурима

Цена 1 ЕСПБ бода за стране држављане  у еурима

ХОТЕЛИЈЕРСТВО

75.000,00

1.250,00

1.020,00

17

РЕСТОРАТЕРСТВО

81.000,00

1.350,00

1.140,00

19

ГАСТРОНОМИЈА

98.100,00

1.635,00

1.320,00

22

2. Школарина за упоредне основне струковне студије (60 ЕСПБ) износи 50 %

школарине новоизабраног студијског програма.

3. Цена за завршетак специјалистичких струковних студија Менаџмент у угоститељству (60 ЕСПБ)

Студијски програм

Цена 1 ЕСПБ бода

 

Цена 1 ЕСПБ бода за стране држављане  у еурима

МЕНАЏМЕНТ У УГОСТИТЕЉСТВУ

2.000

34

4. Школарина за мастер струковне студије Менаџмент у угоститељству (60 ЕСПБ) 

Студијски програм

Накнада за држављане

РС У Рсд

Цена 1 ЕСПБ бода

 

Накнада за стране

држављане у еурима

Цена 1 ЕСПБ бода за стране држављане  у еурима

МЕНАЏМЕНТ У УГОСТИТЕЉСТВУ

120.000,00

2.000,00

1.380,00

23

5. ИСПИТИ И ЗАВРШНИ РАД

Назив услуге

  Накнада у РСД

Пријава  испита за самофинансирајуће студенте

  1.200,00

Пријава испита за студенте који се финансирају из буџета уколико исти испит пријављују више од три пута

  1.200,00

Захтев за закаснелу пријаву (испита, предмета и слично)

  2.000,00

Пројектни рад и Теренско-истраживачки рад

  3.000,00

Комисијско полагање испита

  3.000,00

Промена испитивача

  4.000,00

Пријава и полагање завршног испита

са трошковима издавања дипломе и додатка дипломе на српском и енглеском језику

  14.000,00

Пријава и полагање завршног испита са трошковима издавања диплома по Закону о вишој школи

14.000,00

Издавање дипломе и додатка дипломе на енглеском језику студентима којима је издата само диплома и додатак дипломе на српском језику

5.000,00

Израда и издавање уверења о завршеним студијама

  1.000,00

Израда и издавање  дупликата  диплома

  8.000,00

6. ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

Врста услуге

  Накнада у РСД

Уџбеници по комаду (стара издања када је издавач била Висока хотелијерска школа струковних студија)

1.290,00

Уџбеници по комаду (нова издања чији је издавач Академија струковних студија Београд)

1.650,00

Дневник стручне праксе

550,00

Накнада трошкова уписа (овера године)

 2.000,00

Неблаговремено вршење уписних радњи

  3.000,00

Усаглашавање старог са новим наставним планом и програмом – израчунавање еквивалентног броја бодова ЕСПБ (са вишег образовања) и издавање Решења о упису продужене завршне године / поновно стицање статуса студента основних струковних студија

  5.000,00

Промена  изборног предмета или наставне групе на лични захтев

2.000,00

Захтев за прелазак и упис са друге високошколске установе

3.000,00

Пренос ЕСПБ бодова и признавање испита са других високошколских установа по испиту

1.500,00

Издавање решења о признавању испита за прелазак на други студијски програм

  3.000,00

Издавање решења о промени студијског програма         

10.000,00

Дупликат индекса

  3.000,00

Издавање уверења о положеним испитима

  1.000,00

Издавање нестандардних уверења (на лични захтев, о току студија, о упису на студије и сл.)

2.000,00

Уверење о положеним испитима са програмом предмета

 5.000,00

Издавање докумената на реверс

1.000,00

Испис и издавање исписнице

3.000,00

Трошкови полагања пријемног испита

7.000,00

Приговор на ранг листу

1.500,00

Поништавање положених испита за све студијске програме

1.000,00

7. ПОСЕБНЕ УСЛУГЕ

Врста услуге

 За држављане РС

За стране држављане

Признавање / еквиваленција стране високошколске исправе

 40.000,00 рсд

40.000,00 рсд

8. ТРОШКОВИ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Школарина за Мастер струковне студије (за 60 ЕСПБ)

120.000 динара

Поновни упис у прву годину студија по  ЕСПБ боду  пренетог предмета

2.000 динара

Пријава и одбрана мастер рада

са трошковима издавања дипломе и додатка дипломе на српском и енглеском језику

14.000 динара

Уверење о дипломирању

2.000 динара

Уверење о положеним испитима

2.000 динара

9. Трошкови студија за студенте који су уписани по наставном плану из 2002. године по трогодишњим студијама вишег образовања:

Школарина за једну годину студија:

      Смер Хотелијерство……………………………….    56.000,00 рсд

      Смер Ресторатерство …………………………….     66.000,00 рсд

      Смер Гастрономија         ………………………..  86.000,00 рсд

      Смер Посластичарство са пекарством………  76.000,00 рсд

Апсолвентски стаж ……………………………..   10.000,00 рсд

10. НАЧИН ПЛАЋАЊА школарине за домаће и стране држављане:

    Школарина се може платити на више начина:

 1. у целости приликом уписа
 2. у две једнаке рате: 50% приликом уписа, а преосталих 50% приликом уписа летњег семестра;
 3. у више рата:
 • прва рата у висини 40% школарине плаћа се приликом уписа;
 • друга рата у висини 10% школарине плаћа се до 30. новембра 2024. године;
 • трећа рата у висини 10% школарине се плаћа до 31. децембра 2024. године;
 • четврта рата у висини 10% школарине се плаћа до 31. јануара 2025. године;
 • пета рата у висини 10% школарине се плаћа до 28. фебруара 2025. године;
 • шеста рата у висини 10% школарине се плаћа до 31. марта 2025. године;
 • седма рата у висини 10% школарине се плаћа до 30. априла 2025. године.

Школарина у ратама се плаћа на основу Уговора о студијама и начину плаћања школарине који се закључује на дан уписа.

Висина износа месечне рате за уплату биће усклађивана са растом трошкова у претходном периоду који исказује Републички завод за статистику.

Студенти – странци плаћају школарину у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије важећем на дан уплате. Изузетно плаћају 60% школарине, уколико са државом чији су држављани постоји реципроцитет у погледу плаћања школарине за студије.