ЗЕЛЕНА ТРАНЗИЦИЈА У ЕВРОПСКОМ ОБРАЗОВНОМ ПРОСТОРУ

Академија струковних студија Београд посвећена је питањима, одрживог развоја,  зелених пракси и дигитализације, као и обезбеђивања сигурног образовног простора ослањајући се на принципе из Стратегије о интернационализацији и приоритете које је усвојила Европска комисија: https://education.ec.europa.eu/focus-topics/green-education

ЗЕЛЕНО ПУТОВАЊЕ

Имајући у виду потребу да се умање негативни ефекти угљеничног отиска проузроковани коришћењем авио саобраћаја, савет учесницима у Еразмус+програму је да се определе за неки вид зеленог путовања. Сазнајте више како можете да допринесете животној околини током мобилности на https://www.greenerasmus.org/before-mobility/travel

Програм Еразмус+ нуди подршку за зелена путовања за учеснике који путују до свог одредишта користећи одрживе начине превоза. Примери одрживих  типова превоза су:

  • путовање бициклом,
  • заједничко коришћење аутомобила* (carpooling)
  • аутобус
  • воз

Да бисте се квалификовали за додатну подршку за зелено путовање (Green Travel Support), користите одржива превозна средства током већег дела свог путовања (одлазак и повратак).  ПРЕУЗМИТЕ ФОРМУЛАР.  Километража се прецизно утврђује на основу Е+ Даљинара: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator. Чувајте своје путне карте и рачуне на сигурном. Биће вам потребни како бисте обезбедили додатну подршку за зелено путовање.

 Напомена: Заједничко коришћење аутомобила* (carpooling) подразумева да барем два учесника заједно путују како би испунили услов за
зелено путовање уз увид у комплетну документацију (рачуни за бензин, плаћена путарина, уговор о изнајмиљивању возила и сл). У случају да вас пријатељи или чланови породице превозе до одредишта, то путовање се неће сматрати „зеленим“.