Akreditovani Studijski programi Master strukovnih studija:

 1. Strukovni master medicinska sestra
 2. Strukovni master medicinska sestra - Modul Javno zdravlje
 3. Strukovni master medicinska sestra - Modul Anestezija i reanimacija
 4. Strukovni master medicinska sestra - Modul Instrumentiranje u operacionoj sali
 5. Strukovni master medicinska sestra - Modul Klinička nega
 6. Strukovni master medicinska sestra - Modul Metodika nastave
 7. Strukovni master radni terapeut-terapeutska rehabilitacija
 8. Strukovni master sanitarno-ekološki inženjer - sanitarno inženjerstvo
 9. Strukovni master fizioterapeut - Sportska rehabilitacija
 10. Strukovni master fizioterapeut - terapeutska rehabilitacija

Detaljnije informacije o  studijskim programima možete pročitati na sajtu odseka: vzs.assb.edu.rs

Akreditovani Studijski programi Master strukovnih studija:

 1. Strukovni master radni terapeut – terapeutska rehabilitacija
 2. Strukturni master fizioterapeut – terapeutska rehabilitacija
 3. Strukovni master sanitarno – ekološki inženjer – sanitarno inženjerstvo

Detaljnije informacije o  studijskim programima možete pročitati na sajtu odseka: vzs.assb.edu.rs