ERAZMUS+ KOMBINOVANI INTEZIVNI PROGRAM UČEŠĆE STUDENATA AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD NA UNIVERZITETU U MARIBORU 

U okviru Erazmus+ projekta 2022-1-RS01-KA131-HED-000058404, a na poziv partnerske ustanove Univerziteta u Mariboru, Fakulteta zdravstvenih nauka, izabrani su studenti Akademije strukovnih studija Beograd, Odseka Visoka zdravstvena škola sa studijskog programa “Strukovna medicinska sestra”, koji će učestvovati u Kombinovanom intezivnom programu (Blended Intensive Programme), pod nazivom SUMMER SCHOOL: Simulation and games in nursingeducation, 8. septembra (virtuelna

Pročitaj više »