РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима број: 01-708 од 01.12.2023. натавника у звању наставника вештина за научну област Медицинске науке, ужа област Терапеутска рехабилитација, са пуним радним временом на одређено време у трајању од (5) година – један извршилац, у Академији струковних студија Београд, Одсеку Висока здравствена школа. РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ

Прочитај више »

РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима број: 01-707 од 01.12.2023. натавника у звању предавача за научну област Технолошко инжењерство, ужа област Заштита животне средине, са непуним радним временом 50% на одређено време у трајању од (5) година – један извршилац, у Академији струковних студија Београд, Одсеку Висока здравствена школа. РЕШЕЊЕ О УВИДУ

Прочитај више »

РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима број: 01-706 од 01.12.2023. натавника у звању предавача за научну област Технолошко инжењерство, ужа област Прехрамбена технологија/Технолошка микробиологија, са непуним радним временом 50% на одређено време у трајању од (5) година – један извршилац, у Академији струковних студија Београд, Одсеку Висока здравствена школа. РЕШЕЊЕ О УВИДУ

Прочитај више »

Обавештавање студената о Студентској сесији на CCHE 2024 конференцији

Драги студенти, Сa посебним задовољством Вас позивамо да учествујете на Студентском симпозијуму који ће се одржати 3. фебруара на Копаонику, хотел Путник, као и онлајн, у оквиру конференције “Изазови савременог високог образовања” (CCHE) 2024. Овај симпозијум представља јединствену прилику да представите своја истраживања, делите идеје и стекнете нова знања кроз интеракцију са студентима из различитих

Прочитај више »

Коначна ранг листа студената: ЕРАЗМУС+ конкурс за мобилност студената

Коначнаранг листа студената који су се пријавили за Конкурс за мобилност студената у сврху студирања у програмским земљама из ЕРАЗМУС+КА131програма, у летњем семестру 2023/24 који је објављен 10. октобра 2023. године. Коначна ранг листа студената Одлука

Прочитај више »

Чланови Савета из реда наставног особља одсека Висока хотелијерска школа – Одлука

На основу члана 72. став 6. тачка 22, а у вези са чланом 44. став 15, Статута Академије струковних студија Београд, Наставно – стручно веће одсека Висока хотелијерска школа (у даљем тексту: Веће одсека), на седници одржаној дана 10.11.2023. године доноси ОДЛУКУ За чланове Савета из реда наставног особља из одсека Висока хотелијерска школа изабрани

Прочитај више »

Прелиминарна ранг листа студената: ЕРАЗМУС+ конкурс за мобилност студената

Прелиминарна ранг листа студената који су се пријавили за Конкурс за мобилност студената у сврху студирања у програмским земљама из ЕРАЗМУС+ КА131 програма, у летњем семестру 2023/24 који је објављен 10. октобра 2023. године. Прелиминарна ранг листа студената

Прочитај више »

Чланови Савета из реда наставног особља одсека Висока туристичка школа – Одлука

На основу члана 72. став 6. тачка 22, а у вези са чланом 44. став 15, Статута Академије струковних студија Београд, Наставно – стручно веће одсека Висока туристичка школа (у даљем тексту: Веће одсека), на седници одржаној дана 10.11.2023. године доноси ОДЛУКУ За чланове Савета из реда наставног особља из одсека Висока туристичка школа изабрани

Прочитај више »