КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА У СВРХУ СТУДИРАЊА У ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМСКИМ ЗЕМЉАМА

На основу члана 16. Статута Академије струковних студија Београд (05-3/4, 13.04.2022.), Правилникa о међународној мобилности (06-1/10, 24.01.2023.), Правила и услова за селекцију студената и запослених у Академији струковних студија Београд за међународну мобилност ( 06-1/11, 24.01.2023.) одлука Комисије за међународну сарадњу и Уговора о додели наменских бесповратних средстава број  2022-1-RS01-KA131-1-HED-000058404 потписаног између Академије струковних студија

Прочитај више »

КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА У СВРХУ ОБАВЉАЊА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМСКИМ ЗЕМЉАМА

На основу члана 16. Статута Академије струковних студија Београд (05-3/4, 13.04.2022.), Правилникa о међународној мобилности (06-1/10, 24.01.2023.), Правила и услова за селекцију студената и запослених у Академији струковних студија Београд за међународну мобилност ( 06-1/11, 24.01.2023.) одлука Комисије за међународну сарадњу и Уговора о додели наменских бесповратних средстава број 2021-1-RS01-KA131-1-HED-000010160 потписаног између Академије струковних студија

Прочитај више »

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ОДЛАЗНУ МОБИЛНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ У ПРОГРАМСКИМ ЗЕМЉАМА ИЗ ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМА

Објављени су резултати Конкурса за одлазну мобилност запослених у сврху извођења наставе и усавршавања у програмским земљама из Еразмус+ програма КА131 и КА103 који је објављен 6. марта 2023. године. ЕРАЗМУС+РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗАПОСЛЕНИ

Прочитај више »

РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима број: 01-208 од 30.03.2023. наставника у звању професора струковних студија за научну област Медицина, ужа област Интерна медицина са пуним радним временом, на неодређено време – један извршилац, у Академији струковних студија Београд, Одсеку Висока здравствена школа.  РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ

Прочитај више »

КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ У ПРОГРАМСКИМ ЗЕМЉАМА ИЗ ЕРАЗМУС+ПРОГРАМА

На основу члана 16. Статута Академије струковних студија Београд (05-3/4, 13.04.2022.), Правилникa о међународној мобилности (06-1/10, од 24.01.2023.), Правила и услова за селекцију студената и запослених у Академији струковних студија Београд за међународну мобилност (06-1/11, од 24.01.2023.), одлука Комисије за међународну сарадњу и Уговора о додели наменских бесповратних средстава број 2020-1-RS01-KA103-065105 и 2021-1-RS01-KA131-1-HED-000010160 потписаног између

Прочитај више »

Oдржана је прва међународна конференција Академије струковних студија Београд – CASB23

У хотелу М у Београду, 24-25.02.2023. године, одржана је прва међународна конференција Академије струковних студија Београд , посвећена здравственом туризму, угоститељству и велнесу. На свечаном отварању конференције обратили су се др сци. мед. Данијела Пецарски, председница Академије струковних студија Београд, проф. др Маријана Дукић Мијатовић, државна секретарка у Министарству просвете, др Ненад Иванишевић, покрајински секретар

Прочитај више »

РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању професора за ужу научну област Економија, са 30% радног времена, на неодређено време, један извршилац у Одсеку Висока туристичка школа број 01-104 од 22.02.2023. године. РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ

Прочитај више »

РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању предавача за ужу научну област Германистика – Немачки језик, са пуним радним временом, на одређено време од пет година, један извршилац у Одсеку Висока туристичка школа број 01-102 од 22.02.2023. године.

Прочитај више »