РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима број: 01-230 од 26.04.2024. године за утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању професора струковних студија за област Менаџмент и бизнис/Економске науке/Геонауке, ужа научна област Ресторатерство, на неодређено време, са пуним радним временом, у одсеку Висока хотелијерска школа. РЕШЕЊЕ

Прочитај више »

РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима број: 01-229 од 26.04.2024. године за утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању професора струковних студија за област Менаџмент и бизнис/Економске науке/Геонауке, ужа научна област Хотелијерство, на неодређено време, са пуним радним временом, у одсеку Висока хотелијерска школа. РЕШЕЊЕ

Прочитај више »

РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима број: 01-225 од 23.04.2024. године за утврђивање предлога за избор и пријем у радни однос наставника у звању професора струковних студија за научну област Биотехничке науке, Технолошко инжењерство, ужа научна област Исхрана, на неодређено време, са пуним радним временом, у одсеку Висока хотелијерска школа. РЕШЕЊЕ О

Прочитај више »

РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима број: 01-221 од 23.04.2024. године за утврђивање предлога за избор и пријем у радни однос наставника у звању наставника вештина, ужу област Гастрономија, са 100% радног времена на одређено време од 5 (пет) година у одсеку Висока хотелијерска школа. РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ

Прочитај више »

КОНКУРС ЗА ОДЛАЗНУ МОБИЛНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ У ОКВИРУ ПРОГРАМА ЕРАЗМУС+ КА171

На основу члана 16. Статута Академије струковних студија Београд (05-3/4, 13.04.2022.), Правилникa о међународној мобилности (06-1/10, од 24.01.2023.), Правила и услова за селекцију студената и запослених у Академији струковних студија Београд за међународну мобилност (06-1/11, од 24.01.2023.), одлука Комисије за међународну сарадњу и Уговора о додели наменских бесповратних средстава број 2022-1-RS01-KA171-1-HED-000079653 потписаног између Академије струковних

Прочитај више »

КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА У СВРХУ ОБАВЉАЊА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМСКИМ ЗЕМЉАМА

На основу члана 16. Статута Академије струковних студија Београд (05-3/4, 13.04.2022.), Правилникa о међународној мобилности (06-1/10, 24.01.2023.), Правила и услова за селекцију студената и запослених у Академији струковних студија Београд за међународну мобилност ( 06-1/11, 24.01.2023.) одлука Комисије за међународну сарадњу и Уговора о додели наменских бесповратних средстава број 2022-1-RS01-KA131-1-HED-000058404, потписаног између Академије струковних студија

Прочитај више »