РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима број: 01-452 од 12.07.2023. за утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању предавача за научну област Медицина, ужа научна област Психијатрија са непуним радним временом од 90% наодређено време-један извршилац, у Академији струковних студија Београд, Одсеку Висока здравствена школа.

Прочитај више »

РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима број: 01-411 од 23.06.2023. за утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању професора струковних студија за научну област Медицина, ужа научна област Гинекологија и акушерство са непуним радним временом од 30% на неодређено време-један извршилац, у Академији струковних студија

Прочитај више »

РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима број: 01-362 од 06.06.2023. године за утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању наставника вештина за област Медицинске науке, ужа област Терапеутска рехабилитација, са пуним радним временом, на одређено време у трајању од 5 (пет) година – један извршилац,

Прочитај више »

РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима број: 01-327 од 19.05.2023. године за утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању виши предавач за ужу област Гастрономија, са пуним радним временом, на одређено време у трајању од 5 (пет) година – један извршилац, у Академији струковних студија

Прочитај више »

РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ

Ставиља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима број: 01-326 од 19.05.2023. наставника у звању предавача за научну област Медицина, ужа област Хигијена са пуним радним временом, на одређено време у трајању од пет (5) година – један извршилац , у Академији струковних студија Београд, Одсеку Висока здравствена школа. РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У

Прочитај више »

Одлука – Конкурс за мобилност запослених

На основу спроведеног Конкурса за мобилност запослених у сврху извођења наставе и стручног усавршавања на високошколским установама у програмским земљама у оквиру ЕРАЗМУС+Програма КА131, а у свему сходно Правилнику о међународној мобилности, Правилима и условима за селекцију студената и запослених у Академији струковних студија Београд за међународну одлазну мобилност и расположивим средствима Академије за ту

Прочитај више »

Одлука – Конкурс за мобилност запослених

На основу спроведеног Конкурса за мобилност запослених у сврху извођења наставе на високошколским установама у програмским земљама у оквиру ЕРАЗМУС+ Програма КА103, а у свему сходно Правилнику о међународној мобилности, Правилима и условима за селекцију студената и запослених у Академији струковних студија Београд за међународну одлазну мобилност и расположивим средствима Академије за ту намену, изабрани

Прочитај више »

РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима број: 01-290 од 04.05.2023. наставника у звању предавача за научну област Медицина, ужа област Превентивна и дечија стоматологија са пуним радним временом, на одређено време у трајању од пет (5) година – један извршилац , у Академији струковних студија Београд , Одсеку Висока здравствена школа РЕШЕЊЕ

Прочитај више »