РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима број: 01-221 од 23.04.2024. године за утврђивање предлога за избор и пријем у радни однос наставника у звању наставника вештина, ужу област Гастрономија, са 100% радног времена на одређено време од 5 (пет) година у одсеку Висока хотелијерска школа. РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ

Прочитај више »

КОНКУРС ЗА ОДЛАЗНУ МОБИЛНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ У ОКВИРУ ПРОГРАМА ЕРАЗМУС+ КА171

На основу члана 16. Статута Академије струковних студија Београд (05-3/4, 13.04.2022.), Правилникa о међународној мобилности (06-1/10, од 24.01.2023.), Правила и услова за селекцију студената и запослених у Академији струковних студија Београд за међународну мобилност (06-1/11, од 24.01.2023.), одлука Комисије за међународну сарадњу и Уговора о додели наменских бесповратних средстава број 2022-1-RS01-KA171-1-HED-000079653 потписаног између Академије струковних

Прочитај више »

КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА У СВРХУ ОБАВЉАЊА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМСКИМ ЗЕМЉАМА

На основу члана 16. Статута Академије струковних студија Београд (05-3/4, 13.04.2022.), Правилникa о међународној мобилности (06-1/10, 24.01.2023.), Правила и услова за селекцију студената и запослених у Академији струковних студија Београд за међународну мобилност ( 06-1/11, 24.01.2023.) одлука Комисије за међународну сарадњу и Уговора о додели наменских бесповратних средстава број 2022-1-RS01-KA131-1-HED-000058404, потписаног између Академије струковних студија

Прочитај више »

КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА У СВРХУ СТУДИРАЊА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМСКИМ ЗЕМЉАМА

На основу члана 16. Статута Академије струковних студија Београд (05-3/4, 13.04.2022.), Правилникa о међународној мобилности (06-1/10, 24.01.2023.), Правила и услова за селекцију студената и запослених у Академији струковних студија Београд за међународну мобилност ( 06-1/11, 24.01.2023.) одлука Комисије за међународну сарадњу и Уговора о додели наменских бесповратних средстава број  2023-1-RS01-KA131-1-HED-000145393 потписаног између Академије струковних студија

Прочитај више »

ЕРАЗМУС+ ПРОДУЖЕЊЕ КОНКУРСНОГ РОКА – МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА У СВРХУ ОБАВЉАЊА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМСКИМ ЗЕМЉАМА

На основу члана 16. Статута Академије струковних студија Београд (05-3/4, 13.04.2022.), Правилникa о међународној мобилности (06-1/10, од 24.01.2023.), Правила и услова за селекцију студената и запослених у Академији струковних студија Београд за међународну мобилност (06-1/11, од 24.01.2023.), одлука Комисије за међународну сарадњу и Уговора о додели наменских бесповратних средстава број 2022-1-RS01-KA131-1-HED-000058404, потписаног између Академије струковних

Прочитај више »

Избори за чланове студентског парламента

Избори за чланове студентског парламента, одржаће се у понедељак, 15. 4. 2024. године и то: На Одсеку Висока хотелијерска школа у периоду 10:00-12:00 На Одсеку Висока туристичка школа 13:00-15:00 На Одсеку Висока здравствена школа 16:00-18:00. Право гласа имају сви студенти који су уписани у школску 2023/2024 годину. Обавезно понети индекс.

Прочитај више »