REŠENJE O UVIDU JAVNOSTI U IZVEŠTAJ

Stavlja se na uvid javnosti Izveštaj o prijavljenim kandidatima broj: 01-327 od 19.05.2023. godine za utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i prijem u radni odnos nastavnika u zvanju viši predavač za užu oblast Gastronomija, sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina – jedan izvršilac, u Akademiji strukovnih studija Beograd, odseku Visoka hotelijerska škola.

REŠENJE O UVIDU JAVNOSTI U IZVEŠTAJ