Одлука – Конкурс за мобилност запослених

На основу спроведеног Конкурса за мобилност запослених у сврху извођења наставе и стручног усавршавања на високошколским установама у програмским земљама у оквиру ЕРАЗМУС+Програма КА131, а у свему сходно Правилнику о међународној мобилности, Правилима и условима за селекцију студената и запослених у Академији струковних студија Београд за међународну одлазну мобилност и расположивим средствима Академије за ту намену, изабрани су следећи кандидати:

1.      Др Стеван Јовановић, Одсек Висока здравствена школа

2.       Ненад Недовић, Одсек Висока здравствена школа