Odluka – Konkurs za mobilnost zaposlenih

Na osnovu sprovedenog Konkursa za mobilnost zaposlenih u svrhu izvođenja nastave i stručnog usavršavanja na visokoškolskim ustanovama u programskim zemljama u okviru ERAZMUS+Programa KA131, a u svemu shodno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti, Pravilima i uslovima za selekciju studenata i zaposlenih u Akademiji strukovnih studija Beograd za međunarodnu odlaznu mobilnost i raspoloživim sredstvima Akademije za tu namenu, izabrani su sledeći kandidati:

1.      Dr Stevan Jovanović, Odsek Visoka zdravstvena škola

2.       Nenad Nedović, Odsek Visoka zdravstvena škola