zdr logo box 2

VISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA

vzs.assb.edu.rs
logo vts box1

VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA

vts.assb.edu.rs
VHS LOGO box ocetna

VISOKA HOTELIJERSKA ŠKOLA

vhs.assb.edu.rs
zdr logo box 2

VISOKA ZDRAVSTVENA
ŠKOLA

vzs.assb.edu.rs
logo vts box1

VISOKA TURISTIČKA
ŠKOLA

vts.assb.edu.rs
VHS LOGO box ocetna

VISOKA HOTELIJERSKA
ŠKOLA

vhs.assb.edu.rs

Obaveštenja

Pridružite nam se

Sva tri odseka Akademije su škole sa dugom tradicijom i izuzetnom reputacijom, u kojima je zaposlen  kvalitetan i motivisan kadar, osposobljen za organizaciju nastave u skladu sa savremenim trendovima. 

 Naša vizija je da budemo Akademija aktivnih, stručno osposobljenih studenata čije stečene kompetencije odgovaraju zahtevima savremenog tržišta rada

Odsek Visoka zdravstvena škola

Odsek Visoka turistička škola

Odsek Visoka hotelijerska škola

Pridružite nam se

Sva tri odseka Akademije su škole sa dugom tradicijom i izuzetnom reputacijom, u kojima je zaposlen  kvalitetan i motivisan kadar, osposobljen za organizaciju nastave u skladu sa savremenim trendovima. 

 Naša vizija je da budemo Akademija aktivnih, stručno osposobljenih studenata čije stečene kompetencije odgovaraju zahtevima savremenog tržišta rada

Odsek Visoka zdravstvena škola

Odsek Visoka turistička škola

Odsek Visoka hotelijerska škola

15
STUDIJSKIH PROGRAMA
5300
STUDENATA GODIŠNJE
32
INOSTRANA PARTNERA
68
GODINA POSLOVANJA

Visoka zdravstvena
škola

Akreditovani studijski programi:

 • Strukovna medicinska sestra,
 • Strukovna medicinska sestra-babica,
 • Strukovni sanitarno ekološki inženjer,
 • Strukovni medicinski radiolog,
 • Strukovni fizioterapeut,
 • Strukovni radni terapeut,
 • Strukovni nutricionista dijetetičar,
 • Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog,
 • Strukovni kozmetičar estetičar,
 • Strukovna medicinska sestra-vaspitač,
 • Strukovni zubni  protetičar.

Osnovne strukovne studije

Tri godine – šest semestara – 180 ESPB

Visoka turistička
škola

Akreditovani studijski program “Ekonomija i turizam” čine četiri modula:
 • Turizam
 • Upravljanje u turizmu
 • Organizatori putovanja i turističko vođenje
 • Hotelski menadžment
Osnovne strukovne studije Tri godine – šest semestara – 180 ESPB

Visoka hotelijerska
škola

Akreditovani studijski programi:

 • Hotelijerstvo,
 • Restoraterstvo,
 • Gastronomija.

Osnovne strukovne studije

Tri godine – šest semestara – 180 ESPB