Руководство

Председник Академије и руководилац Одсека Висока хотелијерска школа

др Славољуб Вићић

Помоћник председника за наставу

др Јована Булатовић

Помоћник председника за истраживање и развој

др Андреа Жерајић

Помоћник председника за међународну сарадњу

др Саша Машић

Руководилац одсека Висока здравствена школа

др сци. мед. Данијела Пецарски

Руководилац одсека Висока туристичка школа

др Зоран Радуловић

Секретар Академије

Никола Здравковић

Руководилац финансијско-рачуноводствене службе

Виолета Ђокић