РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима број: 01-288 од 31.05.2024. године за наставника у звању предавача за научну област Медицинске науке, ужа област Исхрана, са непуним радим временом од 50% на одређено време у трајању од 5 (пет) година – један извршилац, у Академији струковних студија Београд, Одсеку Висока здравствена школа.

РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ