РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима број: 01-299 од 10.06.2024. године за  утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању наставника страног језика за научну област Филолошке науке, ужа област Славистика – Руски језик, на одређено време у трајању од 5 (пет) година, са пуним радним временом-један извршилац у Академији струковних студија Београд, одсек Висока туристичка школа.

РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ