РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима број: 01-232 од 07.05.2024. године за утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању предавача за научну област Филолошке науке, ужа научна област Романистика – Француски језик, на одређено време у трајању од 5 (пет) година, са пуним радним временом, у одсеку Висока хотелијерска школа.

РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ