РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ

Ставља се на увид Извештај о пријављеним кандидатима број: 01-58 од 30.01.2024. године за утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању наставника страног језика за научну област Филолошке науке, ужа област Романистика – Француски језик, на одређено време у трајању од 5 (пет) година, са пуним радним временом, у одсеку Висока туристичка школа.

РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ