РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима број: 01-714 од 04.12.2023. натавника у звању наставника вештина за научну област Медицинске науке, ужа област Медицинска естетика, са пуним радним временом на одређено време у трајању од (5) година – један извршилац, у Академији струковних студија Београд, Одсеку Висока здравствена школа.

РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ