РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима број: 01-362 од 06.06.2023. године за утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању наставника вештина за област Медицинске науке, ужа област Терапеутска рехабилитација, са пуним радним временом, на одређено време у трајању од 5 (пет) година – један извршилац, у Академији струковних студија Београд, одсеку Висока здравствена школа.

РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ