Правилници

Рб. Назив документа Број документа Датум
1 Правилник о стицању и расподели сопствених прихода у Академији струковних студија Београд 01-270/5 15.10.2020.
2

Одлука – Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивање радног односа и ангажовање наставника и сардника у Академији струковних студија Београд

*Правилник се налази у канцеларији број 10 Одсека Висока туристичка школа и доступан је на увид.

 01-145/4-1  10.09.2020.
3

Одлука – Правилник о јавним набавкама

*Правилник се налази у канцеларији број 10 Одсека Висока туристичка школа и доступан је на увид.

01-146/5-2 11.09.2020.
4

Одлука – Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности

*Правилник се налази у канцеларији број 10 Одсека Висока туристичка школа и доступан је на увид.

01-146/5-1 11.09.2020.
5 Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа и ангажовања наставника и сарадника у Академији струковних студија Београд 01-145/4-1 10.09.2020.
6 Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности Академије струковних студија Београд 01-145/5-1-1 11.09.2020.
7 Измене и допуне Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа и ангажовања наставника и сарадника у Академији струковних студија Београд 06-5/6 12.04.2021.