Правилници

Рб. Назив документа Број документа Датум
1

Правилник о употреби печата и штамбиља

01-984 17.01.2020.
2

Правилник о самовредновању студија, педагошког рада наставника и услова рада

01-46-6 17.07.2020.
3

Правилник о безбедности и здрављу на раду

01-46/6-7 24.07.2020.
4

Одлука – Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивање радног односа и ангажовање наставника и сардника у Академији струковних студија Београд

*Правилник се налази у канцеларији број 10 Одсека Висока туристичка школа и доступан је на увид.

 01-145/4-1  10.09.2020.
5 Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа и ангажовања наставника и сарадника у Академији струковних студија Београд 01-145/4-1 10.09.2020.
6

Одлука – Правилник о јавним набавкама

*Правилник се налази у канцеларији број 10 Одсека Висока туристичка школа и доступан је на увид.

01-146/5-2 11.09.2020.
7

Одлука – Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности

*Правилник се налази у канцеларији број 10 Одсека Висока туристичка школа и доступан је на увид.

01-146/5-1 11.09.2020.
8 Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности Академије струковних студија Београд 01-145/5-1-1 11.09.2020.
9 Правилник о стицању и расподели сопствених прихода у Академији струковних студија Београд 01-270/5 15.10.2020.
10 Измене и допуне Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа и ангажовања наставника и сарадника у Академији струковних студија Београд 06-5/6 12.04.2021.
11

Правилник о упису

06-9/28 25-26.05.2021.
12

Правилник о студијама у Академији струковних студија Београд

06-9/29 25-26.05.2021.
13

Правилник о полагању испита и оцењивању

06-9/30 25-26.05.2021.
14 Правилник о раду Савета послодаваца 05-6/5 08.07.2021.
15 Правилник о дисциплинској одговорности студената
Дисциплинска пријава
05-6/6 08.07.2021.
16 Правилник о поступку припреме, усвајања и контроле дуалног модела студија 06-12/8 09.07.2021.