Одлука

Стручни скуп – конференција, под називом “Неопходност перманентног усавршавања запослених у образовању као императив савременог доба” који је пријавила Академија струковних студија Београд, Булевар Зорана Ђиинђића 152а, Београд, од 30.03.2022. године, код S75722022, признаје се као облик сталног стручног усавршавања.