Обавештења

ERASMUS+ МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА

ERASMUS+ МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА: ПРОДУЖЕЊЕ КОНКУРСНОГ РОКА Конкурсни рок за мобилност у сврху студирања у програмским земљама у оквиру програма ERASMUS+KA131 се продужава до петка 20. маја у 15х, за студенте […]

Решење о увиду јавности у Извештај

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима број: 01/430 од 12.05.2022. године за утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању предавача […]

Решење о увиду јавности у Извештај

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима број: 01/429 од 12.05.2022. године за утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању предавача […]

Решење о увиду јавности у Извештај

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима број: 01/239 од 30.03.2022. године за утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању предавача […]

Решење о увиду јавности у Извештај

Ставља се на увид јавности  Извештај о пријављеним кандидатима број 01/377 од 06.05.2022. године за утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању виши предавач  […]

Решење о увиду јавности у Извештај

Ставља се на увид јавности  Извештај о пријављеним кандидатима број 01/376 од 06.05.2022. године за утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању виши предавач  […]

Конкурс за мобилност студената у сврху студирања на високошколским установама у програмским земљама

На основу члана 23. и члана 24. Статута Академије струковних студија Београд (01-270/4, 15.10.2020.), Правилникa о међународној мобилности (01-10/6, од 22.05.2020.), Правила и услова за селекцију студената и запослених у […]

Одлука

Стручни скуп – конференција, под називом „Неопходност перманентног усавршавања запослених у образовању као императив савременог доба“ који је пријавила Академија струковних студија Београд, Булевар Зорана Ђиинђића 152а, Београд, од 30.03.2022. […]