Обавештења

Обавештење

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању наставник страног језика за ужу област […]

Обавештење

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању професор струковних студија за ужу област […]

Важно обавештење

Од 01.02.2021. године школарине и остале накнаде студенти плаћају ИСКЉУЧИВО на ЈЕДИНСТВЕНИ ТЕКУЋИ РАЧУН број: 840-2115666-34 Позив на број остају непромењени и ОБАВЕЗНО их уписати на уплатницама. Управа Академије струковних […]

Решење о увиду јавности у извештај

На основу члана 80. и 142. Статута Академије струковних студија Београд, а у вези са конкурсом  који је објављен  у листу Националне службе запошљавања „ Послови “ број  908  од […]

Обавештење

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању наставник вештина за ужу област Гастрономија […]

Обавештење

Стављају  се на увид  јавности  следећи Извештаји о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника: 1. Извештај број  01-407 од 10. 12.2020 […]

Одлука о одржавању онлајн наставе

Систем одржавања онлајн наставе у Академији струковних студија Београд, утврђен Одлуком Наставно-стручног већа АССБ број 405/8 од 08.12.2020 године , продужава се од 14. децембра 2020 године до стицања епидемиолошких […]

Обавештење о објављивању Правилника

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова запослених у Академији струковних студија који је донео председник Академије др Славољуб Вићић објављује се дана 20.11.2020 године . […]

Информација

Конкурс Академије струковних студија Београд   за  избор  у звање и заснивање  радног односа наставника објављен на интернет страници  www.assb.edu.rs  дана 18.11.2020. године  ОБЈАВЉЕН  ЈЕ  И  У  ЛИСТУ  “ПОСЛОВИ” број 908 […]