Обавештења

Обавештење

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатимаи утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању наставник вештина  за ужу област Гастрономија  број  […]

Обавештење

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању наставник вештина  за ужу област Гастрономија […]

Решење о увиду јавности у извештај

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању професора струковних студија за научну област […]

Објављена је коначна ранг листа студената који су се пријавили на Конкурс за мобилност студената

Објављена је коначна ранг листа студената који су се пријавили на Конкурс за мобилност студената у сврху студирања на високошколским установама у програмским земљама, који је објављен 28. маја 2021. […]

Прелиминарна ранг листа студената који су се пријавили на Конкурс за мобилност студената

Прелиминарна ранг листа студената који су се пријавили на Конкурс за мобилност студената у сврху студирања на високошколским установама у програмским земљама, који је објављен 28. маја 2021. године: Студент […]

Конкурс

Конкурс Академије струковних студија Београд   за  избор  у звање и заснивање  радног односа наставника објављен  у листу “ПОСЛОВИ” број 936 дана 02.06.2021. године . „ Рок за пријавање на конкурс […]

Kонкурс за мобилност студената у сврху студирања на високошколским установама у програмским земљама

На основу члана 23. и члана 24. Статута Академије струковних студија Београд (01-270/4, 15.10.2020.), Правилникa о међународној мобилности (01-10/6, од 22.05.2020.), Правила и услова за селекцију студената и запослених у […]

Решење о увиду јавности

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос 5 извршилаца у звању предавача за научну област Медицина, […]

Решење о увиду јавности

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању предавача за научну област Медицина, ужа […]