Обавештења

erazmus+_info_dan

Виртуелни Еrasmus+ инфо дан

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД Позивамо све заинтересоване студенте на ВИРТУЕЛНИ ERAMUS+ ИНФО ДАН СРЕДА 12. мај 2021. године у 12h САЗНАЈТЕ: како да се укључите у програм размене студената на […]

Конкурс

Конкурс Академије струковних студија Београд   за  избор  у звање и заснивање  радног односа наставника објављен на интернет страници  www.assb.edu.rs  дана 21.04.2021. године  ОБЈАВЉЕН  ЈЕ  И  У  ЛИСТУ  “ПОСЛОВИ” број 930 […]

Решење о увиду јавности

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању вишег предавача за ужу научну област […]

Решење о увиду јавности

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању предавача за ужу научну област Туризам […]

Обавештење

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању наставник страног језика за ужу област […]

Обавештење

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању професор струковних студија за ужу област […]

Важно обавештење

Од 01.02.2021. године школарине и остале накнаде студенти плаћају ИСКЉУЧИВО на ЈЕДИНСТВЕНИ ТЕКУЋИ РАЧУН број: 840-2115666-34 Позив на број остају непромењени и ОБАВЕЗНО их уписати на уплатницама. Управа Академије струковних […]

Решење о увиду јавности у извештај

На основу члана 80. и 142. Статута Академије струковних студија Београд, а у вези са конкурсом  који је објављен  у листу Националне службе запошљавања „ Послови “ број  908  од […]

Обавештење

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању наставник вештина за ужу област Гастрономија […]