Обавештења

Обавештење о објављивању Правилника

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова запослених у Академији струковних студија који је донео председник Академије др Славољуб Вићић објављује се дана 20.11.2020 године . […]

Информација

Конкурс Академије струковних студија Београд   за  избор  у звање и заснивање  радног односа наставника објављен на интернет страници  www.assb.edu.rs  дана 18.11.2020. године  ОБЈАВЉЕН  ЈЕ  И  У  ЛИСТУ  “ПОСЛОВИ” број 908 […]

На основу Решења о увиду јавности број 01-322/5 од 16.11.2020 године, ставља се поново на увид јавности Допуњен Извештај о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању предавач за научну област Медицина, ужа научна област Здравствена нега

ОБАВЕШТЕЊЕ На основу Решења о увиду јавности број 01-322/5  од 16.11.2020 године, ставља се  поново  на увид јавности   Допуњен Извештај  о пријављеним кандидатима  и утврђивање предлога за избор у звање […]

Ставља се поново на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању предавач за научну област Медицина, ужа научна област Здравствена нега

Ставља се поново на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању предавач за научну област Медицина, […]

Извештај о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању предавач за научну област Медицина, ужа научна област Интерна медицина

Ставља се на увид јавности  Извештај  о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању предавач за научну област Медицина, ужа […]

Ecotrophelia 2020

Oдржано осмо студентско такмичење за најиновативнији прехрамбени производ

У петак, 4. септембра 2020. године у Научно-технолошком парку Београд одржано је осмо национално студентско такмичење у креирању еко-иновативних прехрамбених производа – Ecotrophelia Srbija 2020. Учествовали су тимови студената са […]