КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ У ПРОГРАМСКИМ ЗЕМЉАМА ИЗ ЕРАЗМУС+ПРОГРАМА

На основу члана 16. Статута Академије струковних студија Београд (05-3/4, 13.04.2022.), Правилникa о међународној мобилности (06-1/10, од 24.01.2023.), Правила и услова за селекцију студената и запослених у Академији струковних студија Београд за међународну мобилност (06-1/11, од 24.01.2023.), одлука Комисије за међународну сарадњу и Уговора о додели наменских бесповратних средстава број 2020-1-RS01-KA103-065105 и 2021-1-RS01-KA131-1-HED-000010160 потписаног између Академије струковних студија Београд и националне Фондације Темпус, Академија струковних студија Београд објављује

КОНКУРС ЗА ОДЛАЗНУ МОБИЛНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ

У СВРХУ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ И/ИЛИ УСАВРШАВАЊА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМСКИМ ЗЕМЉАМА

 

Конкурс је отворен од дана објављивања до 17. марта 2023. године до 16ч, а могу се пријавити запослени Академије струковних студија Београд, и то за мобилност у сврху извођења наставе (Stаff Mobility for Teaching – STA) и/или мобилност у сврху стручног усавршавања (Stаff Mobility for Training – STТ) у трајању од пет радних дана током летњег семестра школске 2022/2023. године из програма КА103 и КА131.