Чланови Савета из реда наставног особља одсека Висока хотелијерска школа – Одлука

На основу члана 72. став 6. тачка 22, а у вези са чланом 44. став 15, Статута Академије струковних студија Београд, Наставно – стручно веће одсека Висока хотелијерска школа (у даљем тексту: Веће одсека), на седници одржаној дана 10.11.2023. године доноси

ОДЛУКУ

За чланове Савета из реда наставног особља из одсека Висока хотелијерска школа изабрани су:

  1. др Георги Генов, професор струковних студија
  2. др Милан Вујић, виши предавач

Одлука