Реч председника Aкадемије

Драги посетиоци,

задовољство ми је да Вам као председник Академије струковних студија Београд пожелим добродошлицу на интернет презентацију Академије на којој можете добити информације о   организацији наставе, школским пројектима и јавној делатности наше институције.

Дозволите ми да Вас информишем да је Одлуком Владе Републике Србије број 02-02-4976/2019 од 23.5.2019. године основана Академија струковних студија Београд спајањем три високошколске установе које сада чине наставне одсеке Академије и то одсек Висока здравствена, Висока туристичка и Висока хотелијерска школа. Сва три одсека Академије су школе са дугом традицијом и изузетном репутацијом, у којима је запослен  квалитетан и мотивисан кадар, оспособљен за организацију наставе у складу са савременоим трендовима. Дуга традиција и постигнути реноме нас обавезује на успостављање ефикасног и квалитетног система који ће и у будућности обезбедити високу позицију Академије у систему високог струковног образовања.

Студенти представљају главни субјект сваког образовног процеса, па у том смислу највећу пажњу посвећујемо управо њима. Мисија Академије да кроз континуирано подизање ефикасности и квалитета наставног процеса подстакне лични развој студената, развија свест о правим вредностима и негује међусобно разумевање и уважавање. Наша визија је да будемо Академија активних, стручно оспособљених студената чије стечене компетенције одговарају захтевима савременог тржишта рада. Дугогодишња традиција квалитета наставе и високи образовни стандарди учинили су да су студенти сва три Одсека Академије струковних студија Београд већ годинама радо виђени практиканти, а по истеку праксе често и запослени, великог броја различитих установа и предузећа, како у земљи, тако и иностранству. И студенти препознају могућности које им нудимо о чему најбоље сведочи број од око 5.300 студената који у овом тренутку студира на различитим студијским програмима Академије струковних студија Београд.

С обзиром да студентима нудимо услуге струковног образовања, препознали смо  стручну праксу као један од критичних фактора успеха у том процесу. Годинама смо улагали значајан труд и ресурсе у селекцију и развој мреже партнерских установа у којима наши студенти могу обавити стручну праксу. Данас са поносом можемо рећи да је квалитетна стручна пракса лична карта Академије струковних студија Београд. Програме стручне праксе до сада смо реализовали у реномираним установама у Републици Србији, али и великом броју других земаља.

Чврсто верујем да Академија треба да се позиционира као један од лидера високошколског струковног образовања и то не само у овиру образовног система Републике Србије, већ у региону Западног Балкана, па и шире. Академија је била и биће отворена ка интернационализацији својих активности. У том смислу Академија подржава и промовише двосмерну мобилност студената, наставног и ненаставног особља, као интегралног дела процеса интернационализације високог образовања, као и сарадњу са другим високошколским и сродним институцијама на националном и међународном плану. Сва три Одсека Академије су годинама уназад улагали ресурсе у развој мреже иностраних партнерских установа, што је резултовало успостављањем плодоносне сарадње са сродним високошколским институцијама, од Далеког истока па до Западне Европе.

Поред могућности за остварење мобилности кроз различите програме, али и билатералну сарадњу, студенти Академије струковних студија Београд редовно учествују на различитим европским и светским студентским такмичењима. Нескромно могу истаћи да се са тих такмичења враћају са признањима и медаљама, и да је из перспективе студената управо тај део путовања и одмеравања снага са колегама у свету један од најузбудљивијих делова студија и успомена за цео живот, а из угла Академије представља велику сатисфакцију и потврду да смо на правом путу.

Посебну пажњу посвећујемо и студентском стандарду. Уверења сам да је потребно омогућити студентима током студирања, али и да учествују у културним, спортским и забавним манифестацијама, које ће Академија подржавати. Интегративни приступ наставним и ваннаставним активностима студената подразумева да се створи комплетна приврженост Академији, коју студенти треба да осећају као своју другу кућу.

Избор високошколске установе и студијског програма је један важнијих избора у животу јер детерминишуће утиче на квалитет Вашег образовања и Вашу будућу позицију на тржишту рада. Ја Вам желим да направите добар избор.

 

Срдачан поздрав,

Др Славољуб Вићић

Председник Академије струковних студија Београд