Акта Академије

Документа

Рб. Назив документа Број документа Датум
1 Статут Академије струковних студија Београд    
2 Измене и допуне Статута Академије струковних студија Београд 01-1035 24.01.2020
3 Мерила за утврђивање висине школарине 01-31/5-8/1 17.06.2020
4 Одлука о висини трошкова студија за школску 2020/2021. годину. 01-31/5-9 17.06.2020
5

Одлука о усвајању Статут Академије струковних студија Београд

*Документ је објављен на сајту АССБ 19.10.2020. у 19:55 часова.

01-270/4 15.10.2020
6

Статут Академије струковних студија Београд

*Документ је објављен на сајту АССБ 19.10.2020. у 19:55 часова.

01-270/4 15.10.2020