Акта Академије

Документа

Рб. Назив документа Број документа Датум
1 Статут Академије струковних студија Београд    
2 Измене и допуне Статута Академије струковних студија Београд 01-1035 24.01.2020
3 Пословник о раду Савета Академије струковних студија Београд 01-1038 24.01.2020
4 Мерила за утврђивање висине школарине 01-31/5-8/1 17.06.2020
5 Одлука о висини трошкова студија за школску 2020/2021. годину. 01-31/5-9 17.06.2020
6 Политика обезбеђења квалитета Академије струковних студија Београд 01-145/4/2 10.09.2020
7 Пословник о раду наставно стручног већа академије струковних студија Београд 01-145/4/3 10.09.2020
8

Одлука о усвајању Статут Академије струковних студија Београд

*Документ је објављен на сајту АССБ 19.10.2020. у 19:55 часова.

01-270/4 15.10.2020
9

Статут Академије струковних студија Београд

*Документ је објављен на сајту АССБ 19.10.2020. у 19:55 часова.

01-270/4 15.10.2020
10

План рада Академије струковних студија Београд

01-270/6-6 15.10.2020
11

Висина трошкова студија за школску 2021/2022
Одсек Висока здравствена школа
Одсек Висока туристичка школа
Одсек Висока хотелијерска школа

05-5/10 21.16.2021