Акта Академије

Документа

Рб. Назив документа Број документа Датум
1 Измене и допуне Статута Академије струковних студија Београд 01-1035 24.01.2020
2 Пословник о раду Савета Академије струковних студија Београд 01-1038 24.01.2020
3 Мерила за утврђивање висине школарине 01-31/5-8/1 17.06.2020
4 Одлука о висини трошкова студија за школску 2020/2021. годину. 01-31/5-9 17.06.2020
5 Политика обезбеђења квалитета Академије струковних студија Београд 01-145/4/2 10.09.2020
6 Пословник о раду наставно стручног већа академије струковних студија Београд 01-145/4/3 10.09.2020
7

Одлука о усвајању Статут Академије струковних студија Београд

*Документ је објављен на сајту АССБ 19.10.2020. у 19:55 часова.

01-270/4 15.10.2020
8

Статут Академије струковних студија Београд

*Документ је објављен на сајту АССБ 19.10.2020. у 19:55 часова.

01-270/4 15.10.2020
9

План рада Академије струковних студија Београд

01-270/6-6 15.10.2020
10

Висина трошкова студија за школску 2021/2022
Одсек Висока здравствена школа
Одсек Висока туристичка школа
Одсек Висока хотелијерска школа

05-5/10 21.06.2021
11 План рада за школску 2021/2022. годину 06-15/12 30.09. – 4.10.2021
12 Измене и допуне Статута академије струковних студија Београд 05-8/6 26.10.2021
13 Годишњи извештај о раду за школску 2020/2021. годину Академије струковних студија Београд
14 Статут Академије струковних студија Београд 05-3/4 13.04.2022.