RUKOVODSTVO

Predsednica Akademije
– dr sci. med. Danijela Pecarski
danijela.pecarski@assb.edu.rs

Predsednik Saveta
– dr Georgi Genov
georgi.genov@assb.edu.rs

Pomoćnik predsednice za nastavu
– dr Jovana Bulatović                                            jovana.bulatovic@assb.edu.rs

Pomoćnik predsednice Akademije za promociju, odnose sa javnošću i međunarodnu saradnju
– dr Andrea Žerajić                                                      andrea.zerajic@assb.edu.rs

Pomoćnik predsednice za kvalitet
– dr Maja Ćosić                                                                 maja.cosic@assb.edu.rs

Rukovodilac odseka Visoka zdravstvena škola
– dr Igor Dimitrijev                                                         kabinetvzs@assb.edu.rs

Rukovodioca odseka Visoka turistička škola
– dr Vladimir Pavković                                           vladimir.pavkovic@assb.edu.rs

Rukovodilac odseka Visoka hotelijerska škola
– dr Saša Mašić                                                               sasa.masic@assb.edu.rs

Sekretar Akademije
– Gordana Stupar                                                       gordana.stupar@assb.edu.rs

Rukovodilac finansijsko-računovodstvene službe
– Snežana Jovović                                                                   finansije@assb.edu.rs

SAVET AKADEMIJE

Predstavnici osnivača
 – Prof. dr Dejan Filipović
 – dr Zlatko Langović
 – dr Dalibor Paspalj
 – dr Marija Zdravković
 – dr sci. med. Nenad Novaković
 – dr Ljubiša Antonijević

Predstavnici nastavnog osoblja – odsek Visoka zdravstvena škola
 – dr Miroslav Mišić
 – spec. dr med. Svetlana Stojanović
 – Goran Stojanović (zamenik predsednika Saveta)

Predstavnici nastavnog osoblja – odsek Visoka turistička škola
 – dr Georgi Genov
 – dr Vladimir Pavković

Predstavnici nastavnog osoblja – odsek Visoka hotelijerska škola

 – dr Milan Vujić
 – dr Ivan Milošević

Predstavnici nenastavnog osoblja – odsek Visoka zdravstvena škola
 – Nataša Zarić

Predstavnici nenastavnog osoblja – odsek Visoka turistička škola
 – Ljubisav Maličević

Predstavnici nenastavnog osoblja – odsek Visoka hotelijerska škola
 – Snežana Bošković

Predstavnici studenata – odsek Visoka zdravstvena škola
 – Lazar Petković

Predstavnici studenata – odsek Visoka turistička škola
 – Aleksa Pejčinović

Predstavnici studenata – odsek Visoka hotelijerska škola
 – Andrijana Sudar