РУКОВОДСТВО

Председница Академије
– др сци. мед. Данијела Пецарски
danijela.pecarski@assb.edu.rs

Председник Савета
– др Георги Генов
georgi.genov@assb.edu.rs

Помоћник председнице за наставу
– др Јована Булатовић                                            jovana.bulatovic@assb.edu.rs

Помоћник председнице Академије за промоцију, односе са јавношћу и међународну сарадњу
– др Андреа Жерајић                                                      andrea.zerajic@assb.edu.rs

Помоћник председнице за квалитет
– др Маја Ћосић                                                                 maja.cosic@assb.edu.rs

Помоћник председнице за мастер струковне студије
– др Виолета Тошић                                                        violeta.tosic@assb.edu.rs

Помоћник председнице за развој и пројекте
– др Љиљана Јовчић                                                        ljiljana.jovcic@assb.edu.rs

Руководилац одсека Висока здравствена школа
– др Игор Димитријев                                                         kabinetvzs@assb.edu.rs

Руководилац одсека Висока туристичка школа
– др Владимир Павковић                                           vladimir.pavkovic@assb.edu.rs

Руководилац одсека Висока хотелијерска школа
– др Саша Машић                                                               sasa.masic@assb.edu.rs

Секретар Академије
– Гордана Ступар                                                       gordana.stupar@assb.edu.rs

Руководилац финансијско-рачуноводствене службе
– Снежана Јововић                                                                   finansije@assb.edu.rs

САВЕТ АКАДЕМИЈЕ

Представници оснивача
 – др Марија Здравковић
 – др Љубиша Антонијевић
 – др Драган Ерић
 – др Дарко Лакетић
 – Проф. др Јелена Радовић Стојановић
 – Срђана Јанковић

Представници наставног особља – одсек Висока здравствена школа
 – др Мирослав Мишић
 – спец. др мед. Светлана Стојановић
 – Горан Стојановић (заменик председника Савета)

Представници наставног особља – одсек Висока туристичка школа
 – др Георги Генов
 – др Владимир Павковић

Представници наставног особља – одсек Висока хотелијерска школа

 – др Милан Вујић
 – др Иван Милошевић

Представници ненаставног особља – одсек Висока здравствена школа
 – Наташа Зарић

Представници ненаставног особља – одсек Висока туристичка школа
 – Љубисав Маличевић

Представници ненаставног особља – одсек Висока хотелијерска школа
 – Снежана Бошковић

Представници студената – одсек Висока здравствена школа
 – Лазар Петковић

Представници студената – одсек Висока туристичка школа
 – Алекса Пејчиновић

Представници студената – одсек Висока хотелијерска школа
 – Андријана Судар