Odsek Visoka zdravstvena škola je otpočeo sa radom 1958. godine u Beogradu kao Viša medicinska škola osnovana Odlukom Narodne skupštine Narodne Republike Srbije. Kao Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu prva je visoka strukovna škola u polju medicinskih nauka u Srbiji, koja je 2007. godine dobila akreditaciju i dozvolu za rad sa 8 studijskih programa osnovnih strukovnih studija. Od 2010. godine akreditovano je i 12 studijskih programa specijalističkih strukovnih studija.

Danas se u Odseku Visoka zdravstvena škola realizuje nastava na akreditovanih 11 studijskih programa osnovnih strukovnih studija i 4 studijska programa master strukovnih studija. Školu trenutno pohađa 3000 aktivnih studenata.

U više od šezdeset godina neprekidnog trajanja i rada Školu je završilo preko 35000 studenata-zdravstvenih radnika, koji su našli svoje mesto u profesiji i struci. Za ovim kadrovima postoji stalna potreba, što dokazuje broj zainteresovanih kandidata za upis, koji je uvek tri puta veći od broja odobrenog dozvolom za rad. Škola je nosilac mnogobrojnih nagrada i priznanja.

S obzirom na posebnu delatnost Odseka Visoka zdravstvena škola-obrazovanje kadrova za profesiju zdravstvenog radnika u zdravstvenom sistemu Srbije i na osnovu broja studijskih programa u okviru Odseka, Odsek će dati vodeći doprinos u ostvarivanju zajedničkih ciljeva Akademije strukovnih studija Beograd.

Odsek Visoka zdravstvena škola je 2018. godine nagrađen priznanjem Zlatni znak od strane Saveza udruženja zdravstvenih radnika Republike Srbije.

Akreditovani Studijski programi Osnovnih strukovnih studija:

 • Strukovna medicinska sestra,
 • Strukovna medicinska sestra-babica,
 • Strukovni sanitarno ekološki inženjer,
 • Strukovni medicinski radiolog,
 • Strukovni fizioterapeut,
 • Strukovni radni terapeut,
 • Strukovni nutricionista dijetetičar,
 • Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog,
 • Strukovni kozmetičar estetičar,
 • Strukovna medicinska sestra-vaspitač,
 • Strukovni zubni  protetičar.

Akreditovani Studijski programi Master strukovnih studija:

 • Strukovni master medicinska sestra
 • Strukovni master medicinska sestra – Modul Javno zdravlje
 • Strukovni master medicinska sestra – Modul Anestezija i reanimacija
 • Strukovni master medicinska sestra – Modul Instrumentiranje u operacionoj sali
 • Strukovni master medicinska sestra – Modul Klinička nega
 • Strukovni master medicinska sestra – Modul Metodika nastave
 • Strukovni master radni terapeut-terapeutska rehabilitacija
 • Strukovni master sanitarno-ekološki inženjer – sanitarno inženjerstvo
 • Strukovni master fizioterapeut – Sportska rehabilitacija
 • Strukovni master fizioterapeut – terapeutska rehabilitacija

KONTAKT INFORMACIJE I LOKACIJA

Odsek Visoka zdravstvena škola