zdr logo box 2

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА

vzs.assb.edu.rs
logo vts box1

ВИСОКА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

vts.assb.edu.rs
VHS LOGO box ocetna

ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА

vhs.assb.edu.rs
zdr logo box 2

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА
ШКОЛА

vzs.assb.edu.rs
logo vts box1

ВИСОКА ТУРИСТИЧКА
ШКОЛА

vts.assb.edu.rs
VHS LOGO box ocetna

ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА
ШКОЛА

vhs.assb.edu.rs

Обавештења

РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима број: 01-362 од 06.06.2023. године за утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању наставника вештина за област Медицинске науке, ужа област Терапеутска рехабилитација, са пуним радним временом, на одређено време у трајању од 5 (пет) година – један извршилац,

ПРОЧИТАЈТЕ ВИШЕ »

РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима број: 01-327 од 19.05.2023. године за утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању виши предавач за ужу област Гастрономија, са пуним радним временом, на одређено време у трајању од 5 (пет) година – један извршилац, у Академији струковних студија

ПРОЧИТАЈТЕ ВИШЕ »

РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ

Ставиља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима број: 01-326 од 19.05.2023. наставника у звању предавача за научну област Медицина, ужа област Хигијена са пуним радним временом, на одређено време у трајању од пет (5) година – један извршилац , у Академији струковних студија Београд, Одсеку Висока здравствена школа. РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У

ПРОЧИТАЈТЕ ВИШЕ »

Обавештења

РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима број: 01-362 од 06.06.2023. године за утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању наставника вештина за област Медицинске науке, ужа област Терапеутска рехабилитација, са пуним радним временом, на одређено време у трајању од 5 (пет) година – један извршилац,

ПРОЧИТАЈТЕ ВИШЕ »

РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима број: 01-327 од 19.05.2023. године за утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању виши предавач за ужу област Гастрономија, са пуним радним временом, на одређено време у трајању од 5 (пет) година – један извршилац, у Академији струковних студија

ПРОЧИТАЈТЕ ВИШЕ »

РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ

Ставиља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима број: 01-326 од 19.05.2023. наставника у звању предавача за научну област Медицина, ужа област Хигијена са пуним радним временом, на одређено време у трајању од пет (5) година – један извршилац , у Академији струковних студија Београд, Одсеку Висока здравствена школа. РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У

ПРОЧИТАЈТЕ ВИШЕ »

Придружите нам се

Сва три одсека Академије су школе са дугом традицијом и изузетном репутацијом, у којима је запослен  квалитетан и мотивисан кадар, оспособљен за организацију наставе у складу са савременим трендовима. 

 Наша визија је да будемо Академија активних, стручно оспособљених студената чије стечене компетенције одговарају захтевима савременог тржишта рада

Одсек Висока здравствена школа

Одсек Висока туристичка школа

Одсек Висока хотелијерска школа

Придружите нам се

Сва три одсека Академије су школе са дугом традицијом и изузетном репутацијом, у којима је запослен  квалитетан и мотивисан кадар, оспособљен за организацију наставе у складу са савременим трендовима. 

 Наша визија је да будемо Академија активних, стручно оспособљених студената чије стечене компетенције одговарају захтевима савременог тржишта рада

Одсек Висока здравствена школа

Одсек Висока туристичка школа

Одсек Висока хотелијерска школа

15
СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА
5300
СТУДЕНАТА ГОДИШЊЕ
32
ИНОСТРАНА ПАРТНЕРА
68
ГОДИНА ПОСЛОВАНЈА

Висока здравствена
школа

Акредитовани студијски програми:

 • Струковна медицинска сестра,
 • Струковна медицинска сестра-бабица,
 • Струковни санитарно еколошки инжењер,
 • Струковни медицински радиолог,
 • Струковни физиотерапеут,
 • Струковни радни терапеут,
 • Струковни нутрициониста дијететичар,
 • Струковни медицинско-лабораторијски технолог,
 • Струковни козметичар естетичар,
 • Струковна медицинска сестра-васпитач,
 • Струковни зубни  протетичар.

Основне струковне студије

Три године – шест семестара – 180 ЕСПБ

Висока туристичка
школа

Акредитовани студијски програм “Економија и туризам” чине четири модула:
 • Туризам
 • Управљање у туризму
 • Организатори путовања и туристичко вођење
 • Хотелски менаџмент
Основне струковне студије Три године – шест семестара – 180 ЕСПБ

Висока хотелијерска
школа

Акредитовани студијски програми:

 • Хотелијерство,
 • Ресторатерство,
 • Гастрономија.

Основне струковне студије

Три године – шест семестара – 180 ЕСПБ 

Могућност студирања уз рад

Могућност преласка са других високошколских установа

За више информација обратите нам се путем мејла info@assb.edu.rs