Академија струковних студија Београд
Добродошли на сајт
Академије струковних студија
Београд
Одлуком Владе Републике Србије од 23.05.2019. године
основана је Академија струковних студија Београд која обједињује студије на три одсека

Одсек Висока здравствена школа
Одсек Висока туристичка школа
Одсек Висока хотелијерска школа
Добродошли на сајт
Академије струковних студија Београд
Академија струковних студија Београд

Више...

Информације студентима Академије струковних
студија Београд у вези са могућностима за одлазак
на мобилност у оквиру програма
ЕRASMUS+ КА103
Upis 2020

Више

УПИС 2021

Више информација

УПИС 2021

одсек Висока здравствена школа

О Академији

Одлуком Владе Републике Србије од 23.5.2019. године основана је Академија струковних студија Београд која обједињује студије на три одсека:

  • одсек Висока здравствена,
  • одсек Висока туристичка и
  • одсек Висока хотелијерска школа.

Одсек Висока здравствена школа је отпочео са радом 1958. године у Београду као Виша медицинска школа основана Одлуком Народне скупштине Народне Републике Србије. Као Висока здравствена школа струковних студија у Београду прва  је висока струковна школа у пољу медицинских наука у Србији, која је  2007. године   добила акредитацију и дозволу за рад са 8 студијских програма основних струковних студија. Од 2010. године акредитовано је и 12 студијских програма специјалистичких струковних студија.

Данас се у Одсеку Висока здравствена школа реализује настава на акредитованих 11 студијских програма основних струковних студија и 4 студијска програма мастер струковних студија. Школу тренутно похађа 3000 активних студената.

У више од шездесет година непрекидног трајања и рада Школу је завршило преко 35000 студената-здравствених радника, који су нашли своје место у професији и струци. За овим кадровима постоји стална потреба, што доказује број заинтересованих кандидата за упис, који је увек три пута већи од броја одобреног дозволом за рад. Школа је носилац многобројних награда и признања.

С обзиром на посебну делатност Одсека Висока здравствена школа-образовање кадрова за професију здравственог радника у здравственом систему Србије и на основу броја студијских програма у оквиру Одсека, Одсек ће дати водећи допринос у остваривању заједничких циљева Академије струковних студија Београд.

Одсек Висока здравствена школа је 2018. године награђен признањем Златни знак од стране Савеза удружења здравствених радника Републике Србије.

Одсек Висока туристичка школа препознат је као лидер у образовању кадрова за потребе туристичке делатности и Указом председника Републике Србије је 2017. године, за заслуге и постигнуте резултате у просветној делатности, поводом 50 година рада, одликована Сребрном медаљом за заслуге.

Такође, Одсек Висока хотелијерска школа добио је до сада за свој рад и важна друштвена и јавна признања у земљи и иностранству, попут Светосавске награде од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 2017. године за квалитет образовања стручних кадрова и развој међународне сарадње у области хотелијерства.

Ослањајући се на досадашње сарадње и препознатљивост на међународној сцени, сва три одсека су своје пословне планове за школску 2019/2020. годину усмерила ка пројекцији основних заједничких активности са циљем обезбеђења синхронизоване, рационалне и ефикасне реализације свих послова из делокруга рада Академије.

Поред основних делатности у оквиру Одсека, посебан акценат биће стављен на заједничке пројекте и бројне активности и пројекте на међународној сцени са циљем промоције Академије у како у земљи, тако и у иностранству. Ово је још један од доказа да је одлука Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС везана за процес трансформације високих струковних школа у Србији у академије струковних студија била целисходна и да већ даје, на интернационалном нивоу, препознатљиве позитивне резултате, што ће бити заједнички циљ и у будућности.

Промо видео